Wiki Linkat

LabPlot

De Wiki Linkat

Imatge:labplot2.png

LabPlot és un programa que permet crear i gestionar traçats de dades bidimensionals i tridimensionals el qual construeix els gràfics a partir de dades o funcions.

Els gràfics creats es poden desar com imatges (disposa d'un extens ventall de formats diferents), a més un traçat pot incloure diversos gràfics i ofereix múltiples mètodes d'anàlisi de dades.

LabPlot utilitza un conjunt de ginys Qt per a la seva interfície gràfica, com Qt Script per Aplicacions (QSA) 2D i 3D.

A LabPlot tots els valors d'un conjunt complet de gràfics es poden guardar en els arxius d'un projecte.

La configuració d'una parcel·la gràfica es pot canviar mitjançant el menú “Aparença”. Al menú “Edita” els conjunts de dades addicionals i les funcions (gràfics) es poden visualitzar en la mateixa parcel·la així com incloure's en diferents.

Té interfícies per a diverses biblioteques, incloent GSL per l'anàlisi de dades, biblioteques de la qwt3d, traçat 3D usant OpenGL, FFTW per transformació ràpida de Fourier i permet l'exportació a format d'imatge. Inclou suport per a LaTeX i etiquetes de text enriquit, ocultació de dades, diverses parcel·les en el mateix full de càlcul, gràfics circulars, gràfics de barres, histogrames, interpolació, suavització de dades, condicionament de bec, regressió, transformació d'integrals, etc.


Adreces d'interès:

Pàgina oficial
http://labplot.sourceforge.net/