Wiki Linkat

La consola

De Wiki Linkat

Image:Imatgeconsola.png

La consola (també anomenada terminal) a GNU/Linux és una eina imprescindible. És el lloc des del qual podrem treballar, o donar ordres al sistema, sense haver de fer servir l'entorn gràfic, encara que també podem desenvolupar les mateixes tasques mitjançant aquest últim.

Graciés a la consola guanyem sobretot velocitat a l'hora de realitzar certes tasques, es a dir, amb un simple comandament podem estalviar-nos uns quants passos en el seu equivalent gràfic.

Hi ha una sèrie de comandaments que són bàsics per treballar amb ella i que fan que l'experiència sigui més fàcil i còmode. Saber fer-la servir, i controlar aquests comandaments bàsics sempre és necessari perquè, inevitablement, és molt probable que un dia s'hagi d'engegar l'ordinador en mode de recuperació (això només es pot fer en mode consola) o que l'entorn gràfic s'espatlli per qualsevol raó, o simplement ens hem acostumat a fer-la servir i ens va millor a l'hora de desenvolupar la nostra feina. A més aquest mode és força utilitzat, per la qual cosa és convenient saber quins són els seus principals comandaments i què és el que fan.


Aquests comandaments estan dividits en diversos apartats per una més fàcil identificació:

  • Per utilitzar, cercar, modificar..., arxius i directoris.
  • Processos.
  • Comandaments d'usuaris.
  • De xarxa.
  • Per fer servir paquets.
  • Comandaments d'ajuda.
  • Comandaments d'unitats de l'equip.
  • Per manipular el sistema.


Existeixen diferents shells per Linux, Korn-Shell (ksh), Bourne-Shell (sh), C-Shell (csh) i altres més.

Algunes tenen propòsits especials com per exemple la remote-Shell (rsh) que s'utilitza per executar ordres en un ordinador remot o la Secure Shell (ssh) per establir una connexió segura amb un ordinador remot.

La més utilitzada en Linux és la Bourne-Again SHell (bash).


Adreces d'interès:


Guia d'ordres en PDF
Ordres útils
Més ordres

Llistat d'ordres en GNU/Linux (I)
Llistat d'ordres en GNU/Linux (II)
Llistat d'ordres en GNU/Linux (III)


A la Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consola_de_sistema