Wiki Linkat

Kseg

De Wiki Linkat

Imatge:Nou_Logo_Kseg1.png

Kseg és un programa interactiu per l'exploració de geometria euclidiana que es pot utilitzar a l'aula per l'aprenentatge dels alumnes, per a l'exploració personal de la geometria, o la fabricació de figures d'alta qualitat per LaTeX.

Fa servir punts, línies, transformacions, amidaments, càlculs. Edita senzilles construccions recursives (similar a les macros), mostra adaptatives loci i grups de selecció. Suporta diversos idiomes.

Kseg és molt ràpid, estable, i té una interfície d'usuari eficient la qual ens permet fer una construcció amb Kseg en menys temps que ens portaria fer-ho amb d'altres programes similars. Està basat en Qt i no requereix KDE per executar-se.

Amb Kseg podem crear, per exemple, un triangle amb un circumcentre i a continuació, i mentre arrosseguem els vèrtexs del triangle, podem veure el circumcentre moure's en temps real.

Kseg ha estat inspirat en l'Sketchpad, encara que va més enllà de la funcionalitat que proporciona aquest programa.

Característiques del Kseg:

  • Disposa d'un nucli ràpid per poder suportar les grans construccions.
  • Permet la construcció de punts, segments, raigs, línies, cercles i arcs.
  • Realitza mesures.
  • Pot realitzar transformacions (rotació, translació, escales, reflexions).
  • Capacitat de redefinir fàcilment punts a "corregir" els dibuixos.
  • Visualització panoràmica, zoom i múltiples punts de vista simultanis.
  • Permet l'exportació a fitxer d'imatge.


Pàgina oficial del projecte