Wiki Linkat

Kernel

De Wiki Linkat

Linux Kernel és el nucli del sistema operatiu GNU/Linux. Fou desenvolupat inicialment per Linus Torvalds , i distribuït amb la llicència GPL de GNU.

Linus Torvalds, un estudiant d'Informàtica de la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia), en veure que no es podia ampliar les funcions del Minix, va decidir crear el seu propi sistema operatiu compatible amb Unix que un dels seus professors va anomenar Linux (de Linus Unix).

Més informació a la Viquipèdia


Linkat Edu 12.04

Aquesta versió de Linkat disposa de diferents versions de kernels (3.2, 3.5, 3.8, 3.11 i 3.13).

Actualització del kernel

L'actualització del kernel es recomana per la detecció de nou maquinari, noves funcionalitats, eliminació d'errades de programació i de seguretat.


  • Eliminar versions anteriors del kernel (OPCIONAL):

ATENCIÓ: Si es realitza aquesta operació s'ha d'instal·lar un kernel inmediatament després o l'ordinador no arrencarà.

Abans d'actualitzar el kernel es pot fer una neteja de versions anteriors executant l'ordre següent:

sudo apt-get purge linux-image-* linux-headers-*


Ara ja podem instal·lar la versió del kernel que es vulgui. En principi el més adient serà instal·lar la darrera versió.

  • Kernel 3.2. Per instal·lar la versió del kernel 3.2, s'ha d'executar l'ordre següent:
sudo apt-get install linux-image-generic linux-headers-generic
  • Kernel 3.5. Per instal·lar la versió del kernel 3.5 s'ha d'executar l'ordre següent:
 sudo apt-get install linux-image-generic-lts-quantal linux-headers-generic-lts-quantal 
  • Kernel 3.8. Per instal·lar la versió del kernel 3.8 s'ha d'executar l'ordre següent:
sudo apt-get install linux-image-generic-lts-raring linux-headers-generic-lts-raring 
  • Kernel 3.11. Per instal·lar la versió del kernel 3.11 s'ha d'executar l'ordre següent:
sudo apt-get install linux-image-generic-lts-saucy linux-headers-generic-lts-saucy
  • Kernel 3.13. Per instal·lar la darrera versió del kernel 3.13 s'ha d'executar l'ordre següent:
sudo apt-get install linux-image-generic-lts-trusty linux-headers-generic-lts-trusty