Wiki Linkat

KSimus

De Wiki Linkat

Imatge:Ksimuslogo.png

El KSimus és una eina per la simulació, automatització i visualització de processos tècnics. També és útil per l'educació i experiències en l'àmbit d'aplicació de la lògica i els circuits de control automàtic.

La característica principal d'KSimus és l'ús de les biblioteques de components. És per això que KSimus és fàcil d'ampliar amb nous components o noves àrees d'aplicació. Fent referència a aquest aspecte, el KSimus conté portes AND, NAND, O, NOR, XOR i XNOR, connectors externs booleans, displays amb set segments, LED, constants de verdader o fals, conversor de components, components matemàtics aritmètics (afegir, sub, mul, div, mod, abs), trigonomètrics (sin, arc sin, cos, arc cos, arc tan, arc tan 2 punts), hiperbòlics (Sinha, asinh, cosher, acosh, tanh, atanh), exponencials (log, log10, exp, poders, arrel quadrada), ...

Amb ell es poden crear esquemes amb alguns components booleans i de punt flotant, posar eines de control, convertir els components booleans a punts flotants i a l'inrevés, etc.


Les especialitats de Ksimus:

  • Els components addicionals es poden distribuir en paquets separats.
  • KSimus coneix dos tipus d'anotacions a les quals o bé es mostra l'esquema de tots els components, o mostra només els components de la interfície d'usuari.
  • Les connexions entre els components es dirigeixen automàticament.
  • Els components de la interfície d'usuari poden contenir i manejar els ginys del KDE i QT.
  • Recolza mòduls definits per l'usuari.
  • Disposa d'algunes característiques de depuració.
  • És GPL.


Adreces d'interès:

Pàgina oficial de projecte
http://ksimus.berlios.de/