Wiki Linkat

KLatin

De Wiki Linkat

Imatge:LogoKlatin.png

El KLatin és un programa que permet repassar la gramàtica del llatí.

El programa està format per les seccions de vocabulari, gramàtica i verbs, a cadascuna de les quals es poden repassar els diferents aspectes d'aquesta llengua, a més de les Notes de revisió que incorpora una sèrie de notes per tal d'aprendre de forma autodidacta.

A la secció de vocabulari hi ha una sèrie de paraules i traduccions on KLatin ens fa elegir entre la resposta correcta. A les seccions de gramàtica i verbs ens pregunta per una part concreta d'un substantiu o verb.

Enllaços d'interès

Pàgina oficial
http://edu.kde.org/klatin/

Manual en castellà
http://docs.kde.org/kde3/es/kdeedu/klatin/index.html