Wiki Linkat

JClic al Servidor Linkat

De Wiki Linkat

Contingut

Instal·lació d'activitats JClic al Servidor de Centre i configuració del servidor d'informes JClic Reports


Què és el JClic?


El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.

L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.

El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.


Teniu més informació del projecte al portal del JClic

Instal·lació d'activitats JClic al Servidor Linkat de Centre

Nota: El procediment que es descriu a continuació s'ha de realitzar des del servidor Linkat de centre.


Des de la primera versió Linkat, el servidor de centre disposa d'una biblioteca centralitzada d'activitats JClic accessible des de la xarxa local. Aquesta biblioteca pot ser ampliada si s'instal·len noves activitats des del portal JClic. Tot seguit es descriu el procediment per afegir a la biblioteca del servidor noves activitats JClic.


Configuració de la biblioteca centralitzada d'activitats JClic del servidor de centre:


Per instal·lar noves activitats JClic al Servidor de Centre, primer de tot serà necessari configurar la biblioteca centralitzada d'activitats JClic. Aquesta biblioteca d'activitats es troba al servidor de centre Linkat a: /srv/exports/S/jclic/projects/library.jclic


Per fer aquesta configuració, caldrà executar el JClic amb permisos de root. Així doncs caldrà anar a:


Aplicacions -> Executa una aplicació 


i escriure:


gnomesu /usr/share/java/JClic/bin/jclic.start 


Nota: aquesta operació podria fer-se també emprant l'usuari root. No obstant, i per motius de seguretat, cal anar en compte amb aquest usuari ja que és l'administrador del sistema.


Un cop obert el JClic amb privilegis de root, caldrà anar a Eines-> Biblioteques, suprimir la biblioteca existent (anomenada "Biblioteca principal") i definir una nova biblioteca per la qual cosa es farà clic a sobre de l'opció:


"Afegeix un enllaç a una biblioteca ja existent" 


i es definirà el directori on es troba la biblioteca d'activitats centralitzada library.jclic


/srv/exports/S/jclic/projects/library.jclic 


Un cop acceptats els canvis, es veurà com el botó que permet seleccionar la biblioteca es troba deshabilitat per la qual cosa es premerà el botó "Cancel·la" i s'accedirà de nou al menú Eines->Biblioteques. En aquest moment es podrà seleccionar la nova biblioteca ja que el botó d'Acceptar es trobarà habilitat.


Instal·lació d'activitats JClic al servidor de centre


Nota: En el cas de Linkat 3 i Linkat edu 11.4, les activitats JClic es poden instal·lar directament des d'internet.

Només en el cas de Linkat 4 caldrà utilitzar el mètode que es proposa a continuació:


Linkat 4:


- De l'activitat JClic que interessi s'ha de copiar la URL del projecte que es troba a la dreta de l'opció "Instal·la'l a l'ordinador".


En aquest cas, la URL que hem de copiar és aquesta:

http://clic.xtec.cat/projects/clicmat/jclic/clicmat.jclic.zip 


- Un cop es té copiada la URL al portapapers, s'obre el JClic i s'accedeix al menú: Fitxers->Obre una ubicació web. Quan aparegui la finestra, es copia la URL anterior però canviant l'extensió .zip per .inst.

Així doncs, l'adreça http que hauràs d'escriure és:

http://clic.xtec.cat/projects/clicmat/jclic/clicmat.jclic.inst


Configuració del servidor d'informes JClic Reports

Nota: de forma provisional, caldrà fer els canvis que es descriuen a continuació als servidors Linkat 3 i 4.


- Servidor Linkat 3: Cal canviar el propietari i grup de la carpeta /usr/share/tomcat6. Per fer-ho, cal executar les ordres següents:

su 

cd /usr/share 

chown tomcat:tomcat tomcat6 

rctomcat6 restart 


- Servidor Linkat 4: Cal anar a la carpeta /srv/tomcat6/webapps:

su 

cd /srv/tomcat6/webapps 


i descarregar en aquest directori el paquet reports.war amb l'ordre:

wget http://clic.xtec.cat/pub/reports/reports.war 


Un cop descarregat el paquet, cal reiniciar el servidor tomcat amb l'ordre:

rctomcat6 restart 

Configuració del programa JClic Player amb el servidor d'informes JClic Reports


Per configurar el JClic Player amb el servidor d'informes JClic Reports cal anar a: Eines -> Configuració -> Informes i marcar la casella "Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades". A més, s'ha de triar l'opció: "Connecta't a un servidor d'informes JClic". Al requadre que s'activa s'hi ha d'escriure:

192.168.0.240:8080/reports 

on 192.168.0.240 correspon a la IP del servidor Linkat


A través d'un navegador es pot accedir a l'informació recollida al servidor JClic Reports, es poden donar d'alta usuaris, configurar grups, etc. Per fer-ho cal obrir el navegador amb la URL següent:


http://192.168.0.240:8080/reports
Nota:

S'ha fet servir parcilament informació dels llocs web següents:


Projecte JClic

Servidor d'informes JClic

Grup de treball Linkat a l'aula el curs 2011-2012 al Bages