Wiki Linkat

Instal·lació Linkat 3.0 al CEIP Fructuós Gelabert

De Wiki Linkat

L'Escola Pública Fructuós Gelabert es troba situada entre els barris de Gràcia i la Sagrada Família, a Barcelona. És un centre jove, de recent creació (2004), que fa poc que ha estrenat un nou edifici. Fan un ús molt actiu de les TIC com a instrument d'experimentació, recerca, expressió i comunicació, i per aconseguir-ho tenen ordinadors -especialment portàtils- repartits per les aules i altres espais del centre, als quals l'alumnat accedeix de manera autònoma. El Fructuós Gelabert ha fet una aposta decidida pel programari lliure i es troba immers de ple en el procés de descobrir-ne les possibilitats. Són centre linkat des del 2007.

En aquest document expliquem pas a pas el procés seguit per a instal·lar la Linkat 3.0 als ordinadors del centre. Es tracta d'una instal·lació una mica especial, on es combina el model de clients Linkat amb usuaris locals genèrics.

Contingut

Característiques de la xarxa Linkat del centre

- El servidor funciona actualment amb Linkat 2.1 i té activat el servei de DHCP.

- Els ordinadors de sobretaula tenen IP estàtica, i els portàtils reben per DHCP dues adreces IP: una per a l'adaptador ethernet i l'altre per al wifi. Està previst que el DHCP faci una assignació permanent d'adreces IP a partir de l'adreça Mac de cada adaptador, facilitant així les tasques de gestió remota.

- El servidor té activat un proxy Apache Squid que treballa pel port 3128.

- El servei DNS té definit el nom "proxy.intracentre" com a sinònim de "servidor.intracentre". Això estalviarà problemes si més endavant es vol traslladar el servei de proxy a un altre ordinador.

- Tots els ordinadors del centre estan configurats en modalitat de client Linkat, però només el professorat hi accedeix amb identificador i contrasenya pròpia i té el perfil d'usuari guardat al servidor. L'alumnat fa servir els usuaris genèrics locals. Fins ara, amb Linkat 2, aquest usuari genèric era "argo", però amb Linkat 3 es faran servir també els usuaris "infantil" i "primària". D'altra banda, tots els ordinadors tenen definit l'usuari local "prof", que pertany al grup "Professorat".

- Al centre es fa un ús actiu de les unitats de xarxa S (programari), T (treball) i P (professorat).

- El centre té una impressora Epson Aculaser C2600 color. Aquest model està suportat per la Linkat, però té un problema en la configuració per defecte que fa que intenti agafar el paper d'una safata inexistent.

Procés de migració a Linkat 3.0

El procés de migració que plantegem té les següents fases:

- Preparació del servidor Linkat 2.1 per tal que pugui treballar amb clients Linkat 3.0

- Identificació dels diversos tipus d'ordinadors existents al centre i instal·lació manual del client Linkat 3.0 en un ordinador de cada tipus. Tot i que es podria plantejar una actualització de Linkat 2.1 a 3.0, en tractar-se de clients que no conserven dades s'ha considerat més pràctic instal·lar des de zero.

- Congelació de les maquetes corresponents a cada tipus d'ordinador, que es guarden al servidor

- Replicació de les maquetes a la resta d'ordinadors i ajustaments finals

- Instal·lació d'una nova aula amb ordinadors procedents de donacions, configurats com a terminals lleugers

De moment no es contempla la migració del servidor a Linkat 3.0, ja que la Linkat 2.1 pot seguir donant servei amb tota normalitat.

Preparació del servidor

Abans de procedir a instal·lar la Linkat 3.0 als clients cal preparar el servidor Linkat 2.1 per tal que ofereixi el mirall dels repositoris de programari. Els passos que hem seguit són:

- Fer una actualització en línia del servidor Linkat 2.1: Escriptori - Administració del sistema - Programari - Gestió del programari - Paquets - Tots els paquets - Actualitza si hi ha una versió més nova disponible

- Posar el DVD de la Linkat 3.0 al lector i copiar-lo al repositori. Per fer-ho obrim una consola al servidor, ens identifiquem com a root i escrivim:

mkdir -p /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source
rsync -av /media/LINKAT_3/ /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source
chown -R wwwrun.www /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/inst-source

Atenció! fixeu-vos en la barra que hi ha darrera "LINKAT_3". Tingueu en compte que la còpia del DVD dura uns quinze minuts.

- Sincronitzar el repositori d'actualitzacions de Linkat 3. Aquesta sincronització es fa de manera automàtica cada 24 hores, així que si no tenim pressa podem deixar que sigui el servidor qui l'executi quan toqui. Altrament, podem executar manualment aquestes dues ordres:

rsync -av rsync://download-linkat.xtec.cat/distribution/linkat-3.0/updates /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0
chown -R wwwrun.www /srv/www/htdocs/linkat3/distribution/linkat-3.0/updates

La descàrrega pot durar una estona llarga.

- Assegurar-nos que tenim un usuari i un espai de disc al servidor per guardar les imatges de les maquetes dels ordinadors. En aquest cas farem servir l'usuari "super", i el directori "/home/super/maquetes" per guardar les imatges.

Instal·lació dels clients Linkat 3.0

Abans de començar comprovem que en els ordinadors no hi hagi cap document important, i en fem còpia en alguna unitat de xarxa o disc extern. El mètode que seguirem implica l'esborrat de totes les dades.

Si estem instal·lant en un portàtil cal que tingui un cable de xarxa endollat.

Instal·lació de la Linkat 3.0

- Iniciem l'ordinador amb el DVD de la Linkat 3.0 i escollim "Instal·lació"

- Passem la pantalla "Benvingut"

- A "Mode d'instal·lació" escollim "Nova instal·lació"

- A "Zona horaria" comprovem que l'hora de l'ordinador estigui ben posada. És preferible deixar marcat "El rellotge del maquinari s'ha establert a UTC"

- A "Mètode d'instal·lació" escollim "Client de centre"

- A "proposta de particions" hem de fer un canvi molt important: cal anar a "Edita la configuració de partició", clicar a "Paràmetres" i seleccionar a la llista "Muntatge per defecte per" el valor "Nom del dispositiu".

- Finalment, en arribar al pas "Paràmetres de la instal·lació" cal fer clic damunt "Programari". En la pantalla que apareixerà, fer clic a "Detalls...", anar a la llista desplegable "Filtre" i escollir "Cerca". Tot seguit, escrivim la paraula "perfil" al camp de cerca i ens apareixeran tres paquets. Marquem "perfil-usuari-infantil" i "perfil-usuari-primaria" i confirmem. El sistema ens proposa uns quants canvis automàtics. Confirmem i seguim endavant.

A partir d'aquest punt cal deixar que la instal·lació continuï amb els valors proposats per defecte, confirmant les preguntes que ens faci.

Configuració del sistema

Quan acabi el procés fem una primera entrada al sistema amb l'usuari "root", i realitzem les següents operacions:

0 - Si és un portàtil, posar-li la contrasenya del WiFi

 • Fer clic a la icona de xarxa, a la part superior dreta
 • Escollir la xarxa wifi del centre
 • Quan ho demani, introduir la contrasenya
 • Si apareix la pantalla de l'"anell de claus" demanant una contrasenya, deixar-la en blanc i confirmar (no cancel·lar aquest diàleg, ja que ens seguiria demanant cada vegada la contrasenya!)
 • Quan s'hagi connectat, fer clic amb el botó dret a la icona del wifi i seleccionar "Edita les connexions". Seleccionar la pestanya "Sense fils", seleccionar la connexió, fer clic a "Edita" i marcar la creueta "Available to all users" que hi ha a la part inferior. Confirmar.

1 - Configuració del proxy:

 • Sistema - Sistema - YaST - Network services - Intermediari
 • Marcar "Activa el servidor intermediari"
 • Escriure-hi: http://proxy.intracentre:3128
 • Marcar "Utilitza el mateix servidor intermediari per a tots els protocols"
 • Afegir a "Dominis sense servidor intermediari" una coma, un espai i "servidor.intracentre"
 • Clic a "Finalitza"

2 - Aturar el servei Audit

 • Encara al YaST, anar a System - Serveis del sistema (nivell d'execució)
 • Marcar la línia "auditd" i fer clic a "Inhabilita"
 • Confirmar

3 - Afegir la impressora per defecte (HP2300)

 • Encara al YaST, anar a Hardware - Impressora - Afegeix - Més connexions. Seleccionar la impressora HP2300. Confirmar.
 • De tornada a la pantalla anterior, seleccionar la impressora i fer clic a "Edita". Marcar "Establir com a impressora per defecte" i escollir el format de paper A4. Confirmar-ho tot.

4 - Afegir la impressora Epson color i configurar-la.

 • Encara al YaST, tornar a entrar a Impressora - Afegeix - Més connexions. Seleccionar la impressora Epson Aculaser 2600. Confirmar.
 • Un cop siguem a la pantalla inicial, seleccionar la impressora i fer clic a "Edita". Seleccionar la mida del paper A4. Fer clic a "Opcions del controlador" i buscar l'opció "Input slot / Media source". Canviar "MSI" per "Top". Confirmar-ho tot.

5 - Instal·lar el RealPlayer

 • Descarregar el fitxer RealPlayer11GOLD.rpm i guardar-lo a la xarxa (així no caldrà baixar-lo cada vegada). Per exemple, el podem desar a "Sistema de fitxers", al camí /mnt/nfs/T
 • Fer doble clic en el fitxer i seguir les instruccions que ens apareguin.

6 - Instal·lar els còdecs multimèdia

 • Podem seguir les instruccions que s'expliquen en la pàgina de Còdecs. En principi n'hi haurà prou amb fer un clic a l'enllaç codecs.ymp, confirmar-ho tot i, quan acabi, repetir el procés amb el fitxer corresponent als editors de vídeo: video-edit.ymp.

7 - Actualitzar el sistema

 • Sistema - Actualitza el programari - Botó "Actualitzacions" - Seleccionar-ho tot i confirmar. Si surt algun avís, ignorar.

8 - Crear els grups i l'usuari "prof"

Com que es tracta d'un usuari local, haurem de fer un parell d'operacions abans i després de la seva creació:

8.1 - Sistema - Sistema - User and group management - Authentication settings. Cliquem a "Configura l'LDAP" i seleccionem "No utilitzis l'LDAP". Confirmar-ho tot

8.2 - Tornar a Sistema - Sistema - User and group management

 • Anar a "Grups" i fer clic a "Afegeix"
 • Afegir un grup anomenat "Professorat" amb GID 1000
 • Afegir un grup anomenat "Administradors" amb GID 1001
 • Afegir un grup anomenat "Editors" amb GID 1002
 • Afegir un grup anomenat "Alumnat" amb GID 1003
 • Acceptar-ho tot

8.3 - Tornar a Sistema - Sistema - User and group management - Usuaris - Afegeix

 • Indicar el nom "prof", l'identificador "prof" i la contrasenya.
 • Fer clic a "Detalls" (salten alguns avisos sobre la contrasenya)
 • A "Directori de l'usuari" escrivim "/home-local/prof" i confirmem.

8.4 - Tornem a Sistema - Sistema - User and group management - Authentication settings, seleccionem "Configura l'LDAP" i marquem "Utilitza l'LDAP". Confirmar-ho tot

9 - Configurar l'usuari que inicia sessió per defecte Sistema - Sistema - User and group management - Expert options - Configuració de l'entrada - Entrada automàtica - Usuari "Primària" (deixem desmarcat "Entrada sense contrasenya")

10 - Creació dels enllaços a les carpetes compartides dels usuaris locals Obrim una consola i escrivim aquestes ordres:

ln -s /mnt/nfs /home-local/primaria/Desktop/Compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/primaria/compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/infantil/Desktop/Compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/infantil/compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/prof/Desktop/Compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/prof/compartits
ln -s /mnt/nfs /home-local/argo/Desktop/Compartits
ln -s /mnt/nfs/T /home-local/argo/compartits/T

11 - En aquest punt, reiniciem l'ordinador. Quan torni a arrencar s'hauria d'iniciar automàticament la sessió de l'usuari "Primària".

12 - Fem uns darrers ajustaments a l'escriptori i a la configuració de l'usuari "Primària":

 • Posició i mida de la icona "Compartits" (clic botó dret - "estira la icona...")
 • Pàgina d'inici del Firefox (tancar pestanyes, navegar a la pàgina del centre i edita - preferències - utilitza la pàgina actual)
 • Activar la icona del RealPlayer i executar-lo per primera vegada: Aplicacions - Utilitats - Escriptori - Menú principal, navegar a Multimèdia - Reroductor de vídeo i marcar la casella "RealPlayer 11". Tancar i engegar el programa per primera vegada des d' Aplicacions - Multimèdia - Reproductor de vídeo. Arribar fins la darrera pantalla.

13 - Repetir els passos 13 per a l'usuari "infantil" (haurem de sortir de primària i entrar com a "infantil", sense contrasenya)

14 - Repetir els passos 13 per a l'usuari "prof"

Preparació de l'ordinador per a ser clonat

Abans de clonar l'ordinador convé fer dues operacions:

- Tancar la sessió (Sistema - surt) - Anar a un terminal de text amb Ctrl+Alt+F2 - Fer un login amb l'usuari "root" - Esborrar el directori temporal:

rm -r /tmp/*
rm -r /tmp/.*

- Esborrar el fitxer de dispositius de xarxa:

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

- Apagar l'ordinador:

init 0

Congelació de la maqueta

Per fer aquesta operació necessitarem un CD o un llapis USB amb la imatge ISO del Clonezilla, que podem descarregar des de: http://clonezilla.org/download/sourceforge/stable/iso-zip-files.php

- Iniciem l'ordinador amb el disc o el llapis USB inserit. Ens apareixerà la pantalla d'inici del Clonezilla:

Imatge:Clonezilla-pas01.png

- Seleccionem l'opció "To RAM", que ens permetrà treure el CD o l'USB tan aviat com hagi començat el procés.

- Seleccionem l'idioma espanyol.

- Escollim "Elegir mapa de teclado segun arquitectura", i les opcions "qwerty", "Spanish", "Standard" i altre cop "Standard".

- Escollim "Iniciar clonezilla" - "Disco/Partición a/desde imagen" - "Usar servidor SSH"

- Tot seguit ens demanarà que configurem la xarxa. Escollim "dhcp" ja que, tal com hem vist, en aquest centre hi ha habilitat aquest servei. En cas contrari caldria indicar la IP i la màscara.

- En el pas següent ens demanen el nom o l'adreça IP del servidor. Hi podem escriure "servidor.intracentre".

- Deixem el valor per defecte per al port (22)

- Quan demani la "Cuenta en el servidor" li escriurem "super"

- Pel que fa al directori, li indicarem "/home/super/maquetes"

- Tot seguit haurem d'acceptar l'empremta SSH (cal escriure "yes") i introduir la contrasenya de l'usuari super del servidor.

- Escollim "Modo principiante" i l'opció "savedisk":

Imatge:Clonezilla-pas3.png

- El darrer pas és escollir un nom per a la imatge. Pot ser "marcaimodel-data-img"

- Seleccionem el disc dur del l'ordinador (si és que hi ha més d'un dispositiu muntat)

- El darrer pas és prémer "intro" i confirmar amb "y" per tal que comenci el procés de copiatge.

- Quan acabi el procés aturem l'ordinador escollint l'opció "0 - poweroff"

Restauració de les maquetes i ajustaments finals

El procés per a restaurar les maquetes és similar al que hem seguit per a crear-les:

- Iniciem l'ordinador amb el disc o el llapis USB del Clonezilla

- Seleccionem l'opció "To RAM", seleccionem l'idioma espanyol i escollim "Elegir mapa de teclado segun arquitectura", i les opcions "qwerty", "Spanish", "Standard" i altre cop "Standard".

- Escollim "Iniciar clonezilla" - "Disco/Partición a/desde imagen" - "Usar servidor SSH"

- Seleccionem "dhcp" per a la xarxa, indiquem el nom "servidor.intracentre" i confirmem el valor per defecte del port ssh (22)

- Quan demani la "Cuenta en el servidor" li escriurem "super", i en la pantalla següent li indiquem el directori "/home/super/maquetes"

- Tot seguit haurem d'acceptar l'empremta SSH (cal escriure "yes") i introduir la contrasenya de l'usuari super del servidor.

- Escollim "Modo principiante" i aquesta vegada seleccionem l'opció "restoredisk":

Imatge:Clonezilla-pas4.png

- Ens sortirà una llista amb les maquetes disponibles. Escollim la que correspongui a l'ordinador que estem clonant.

- Després ens demanarà que escollim el disc de destí on volem restaurar la maqueta. Normalment només apareixerà una opció.

- Confirmem amb "intro" i dues vegades amb "y".

- Quan acabi el procés aturem l'ordinador escollint l'opció "0 - poweroff"

Quan s'iniciï l'ordinador, si cal, podem assignar-li una IP fixa des del menú Sistema - Maquinari - Network Settings. En aquest cas, és important que el servidor DNS sigui l'adreça IP del servidor Linkat.

Instal·lació de l'aula de terminals lleugers

...