Wiki Linkat

Impressores de xarxa

De Wiki Linkat

Amb Linkat 3, afegir impressores de xarxa resulta senzill. Cal anar a:

SISTEMA/MAQUINARI/IMPRESSIÓ del panell superior.

Imatge:impressores_en_xarxa1.png


En el quadre que ens apareix, escollim NOU --> PRINTER

Imatge:impressores_en_xarxa33.png


Automàticament es posarà a cercar les impressores (tant les locals com les que estan en xarxa).

Imatge:impressores_en_xarxa333.png


El resultat serà un llistat de totes les impressores trobades. Només caldrà seleccionar la impressora que ens interessa instal·lar. Endavant.

Imatge:impressores_en_xarxa55.png


Ens demanarà escollir la marca de la impressora per fer la cerca dels drivers del model corresponent. Endavant.

Imatge:impressores_en_xarxa77.png


Cercarà tot els drivers disponibles.

Imatge:impressores_en_xarxa777.png


Ens apareixerà un llistat de tots els drivers de la marca. Només caldrà seleccionar el model adequat. Endavant.

Imatge:impressores_en_xarxa88.png


Ens apareixerà un diàleg amb les dades de la impressora escollida. Podem posar el Nom i la Descripció més adequada. Aplica.

Imatge:impressores_en_xarxa99.png


La nova impressora ja ens apareix dins l'espai d'impressores.

Imatge:impressores_en_xarxa10.png