Wiki Linkat

Impressores

De Wiki Linkat

Es disposa de dues eines per les impressores disponibles a la carpeta d'eines de l'usuari lnadmin:

  • Impressores: Per realitzar la configuració estàndar d'impressores.
  • Informe d'impressions: Permet obtenir informació sobre el nombre total d'impressions.

Informe d'impressions

Permet obtenir informació sobre el nombre total d'impressions gestionades pel sistema d'impressió CUPS. Al clicar sobre la icona, ens mostrarà una breu descripció de la seva funció. Un cop acceptat, ens apareixerà una caixa de text amb una ruta per defecte, desde la que obtindrà els logs per fer el recompte d'impressions realitzades. Aquesta ruta pot ser modificada, en cas de que volguem extreure la informació a partir de altres logs.