Wiki Linkat

Google Drive Backup

De Wiki Linkat

Tot seguit s'explica com realitzar còpies de seguretat a Google Drive des del servidor de centre.

Per connectar a Google Drive s'ha d'iniciar sessió amb l'usuari lnadmin (LNADMIN en minúscules). A l'escriptori de l'usuari lnadmin es troba la carpeta Eines d'administració i a dins seu hi ha la icona Configuració del servei Google Drive.Quan s'executa l'aplicatiu, s'inicia l'assistent de configuració del servei Google Drive:


Una vegada acceptat el missatge anterior, s'obre un navegador automàticament i des d'on s'ha d'iniciar sessió amb un compte d'XTEC o GMAIL:


Un cop iniciada la sessió, cal pressionar el botó Permet per autoritzar l'accés de l'aplicació gdfuse al compte de Google:

Pressionar el botó Allow.


Una vegada es mostri la pantalla següent:

ja es pot tancar el navegador. La unitat de Google Drive es troba disponible només per a l'usuari lnadmin al directori /srv/backup.


Les còpies de seguretat es recomanen fer-les des de la icona Còpia de seguretat al núvol. Aquesta icona dóna accés al programa BackInTime el qual s'executa amb l'usuari lnadmin.La primera vegada que inicia el programa BackInTime, es pregunta si es vol restaurar alguna configuració antiga, cal respondre que NO.


A la pestanya General, dins de l'apartat A on guardar instàncies, s'ha de configurar la ruta cap al directori /srv/backup