Wiki Linkat

Fog Project

De Wiki Linkat

FOG és un programari de codi obert de clonació i restauració d'imatges de disc per màquines Windows, Linux i MacOS.

Fog no necessita cap disc d'arrecada perquè fa servir TFTP i arrencada per xarxa.

Per accedir al seu panell de control s'ha d'obrir l'adreça següent: http://192.168.0.240:82
Modifiqueu la IP per la qur tingui el vostre servidor de centre.

La guia completa del

La contrasenya cal modificar-la en el primer inici de sessió:

  • Ususari: fog
  • Contrasenya: password