Wiki Linkat

FísicaLab

De Wiki Linkat

Imatge:Físicalogo.png

FísicaLab és una aplicació educativa per a la resolució de problemes físics, fàcil d'utilitzar i molt intuïtiu, que ha estat construït amb GNUstep i fa ús de les llibreries GSL (GNU Scientific Library).

L'aparença del FísicaLab la formen dues finestres: la primera és on trobem els mòduls i els elements que farem servir per resoldre els problemes (el que anomenaríem “Paleta”), i una altra a on desenvolupem els problemes anomenada “Pissarra”. Els problemes es plantegen agregant elements de la “Paleta” a la “Pissarra”, i després hem d'ingressar les dades de cadascun d'aquests elements a la part de sota de la “Paleta” la qual apareixerà buida mentre no tinguem cap element seleccionat. Els elements són objectes com blocs, politges, mòbils, forces, etc, per fer més fàcil plantejar problemes.

FísicaLab implementa tant el sistema d'unitats SI (Sistema Internacional d'Unitats) com l'anglès, així com la notació científica. A més inclou una gran quantitat de factors de conversió i pot resoldre problemes dels següents tipus:

  • Cinemàtica de partícules (no inclou moviment circular).
  • Estàtica de partícules en 2D.
  • Dinàmica de partícules en 2D (no inclou dinàmica del moviment circular).


Els problemes relatius a estàtica o dinàmica, es plantegen construint els diagrames de cos lliure a partir dels elements de la paleta. Encara que és fàcil i intuïtiu l'ús de FísicaLab, és recomanable llegir l'ajuda del programa (Info-Ajuda), abans de plantejar qualsevol problema. Això amb la finalitat de familiaritzar-se amb les convencions adoptades i poder així aprofitar al màxim les facilitats que ofereix el programa .


*Pàgina oficial: http://www.nongnu.org/fisicalab/