Wiki Linkat

Estadístiques

De Wiki Linkat

Estadístiques del lloc

Hi ha un total de 1.867 pàgines en la base de dades. Això inclou pàgines de discussió, pàgines sobre el projecte Wiki Linkat, pàgines mínimes, redireccions, i altres que probablement no es poden classificar com a articles. Excloent-les, hi ha 323 pàgines que probablement són articles legítims.

S'han penjat 1.368 fitxers.

Hi ha hagut un total de 4.553.384 visites a pàgines, i 7.337 edicions de pàgina des que el programari s'ha configurat. Això resulta en una mitjana de 3,93 edicions per pàgina, i 620,61 visites per edició.

La mida de la cua de treballs és 0.

Estadístiques d'usuari

Hi ha 201 usuaris registrats, dels quals 16 (el 7,96%) tenen drets de: administradors.

Pàgines més visualitzades