Wiki Linkat

Dr. Geo

De Wiki Linkat

Imatge:LogoDrGeo.png

Dr. Geo és una aplicació de geometria interactiva a l’estil del Cabri, desenvolupat per Hilaire Fernandes, molt útil per a alumnes de primària o secundària, que permet la creació de figures geomètriques, així com la manipulació interactiva d'aquesta respectant les seves restriccions geomètriques. També ofereix la possibilitat de ser emprat com a aplicació de programació en llenguatge Scheme, cosa que possibilita introduir-se en el cap de la programació de forma progressiva.

La interfície d'usuari de Dr. Geo ha sigut concebuda per donar a la vegada senzillesa en la seva operació, ergonomia i funcionalitats avançades. Així, la interfície de Dr. Geo , amb una gran senzillesa, permet al neòfit familiaritzar-se amb les funcions bàsiques del programa.


Aspectes més avançats de la interfície i del funcionament de Dr. Geo :
  • Múltiples modes permeten la construcció d'objectes.
  • Macros de construccions, sessions.
  • Adaptabilitat de la interfície.
  • Ús d'scripts i de figures Scheme de Dr. Geo.


Aquestes funcions avançades generen molt poca sobrecàrrega a la interfície.

Alguns dels temes que es poden treballar són:

Semirecta, segment, cercle, arc de cercle, polígon, transformacions geomètriques, llocs geomètrics, vectors, angles.

Algunes aplicacions didàctiques en temes com:

Números irracionals, espiral de Baravelle, cadena de Papus, càlcul de Pi.

Pàgina oficial del projecte: http://www.ofset.org/drgeo

Adreces d'interès

Manual d'usuari en castellà
versió html
Versió pdf

Vídeo presentació en anglès
http://squeak.ofset.org/drgeo/clip-drgeo-esug2008.ogg