Wiki Linkat

Copiar o moure fitxers i carpetes

De Wiki Linkat

Per fer una còpia cal procedir de la forma següent:

  • Seleccioneu el fitxer o carpeta que s'ha de copiar amb un clic sobre l'element. L'acció de còpia es pot fer de diverses maneres:
- Des de la barra de menús: Edita | Copia el fitxer.
- Des del menú contextual: Amb botó dret i l'opció Copia el fitxer. Mitjançant el teclat: Amb la combinació de tecles: Ctrl + C.

A continuació navegueu fins la carpeta on voleu copiar el fitxer o la carpeta seleccionada.

  • L'acció d'enganxar es pot realitzar també de diverses maneres:
- Des de la barra de menús: Edita | Enganxa els fitxers.
- Des del menú contextual: Amb el botó dret i l'opció Enganxa el fitxer.
- Mitjançant el teclat amb la combinació de tecles: Ctrl + V.

L'acció de moure un fitxer o una carpeta es fa de forma similar a la de copiar. L'única diferència que hi ha és que, en lloc de seleccionar l'opció de Copia el fitxer, cal utilitzar l'opció Retalla el fitxer. La combinació de tecles que cal utilitzar serà en aquest cas Ctrl + X.

Una altra forma de realitzar aquest procés seria utilitzant el ratolí per arrossegar els elements. Per fer-ho, cal tenir dues finestres obertes; l'una amb el fitxer o carpeta origen que voleu copiar o moure i l'altra amb la carpeta de destí cap on voleu copiar o moure. També és possible, si tenim el panell lateral a la vista tipus Arbre, fer l'acció d'arrossegar de la finestra de visualització a una carpeta de l'arbre.

Per moure amb el ratolí un fitxer o carpeta, podeu fer-ho de la forma següent: Seleccioneu el fitxer o carpeta que s'ha de copiar amb un clic sobre l'element. Feu clic amb el botó esquerre del ratolí i arrossegueu (desplaceu el punter sense deixar de pressionar el botó del ratolí) fins a la carpeta destinació. Deixeu anar el botó del ratolí.

Si es vol copiar en lloc de moure, un cop seleccionat l'element cal prémer la tecla Ctrl i mantenir-la polsada fins que deixeu anar el botó del ratolí.