Wiki Linkat

Congelació d'escriptoris en Linkat edu 14.04 i 12.04

De Wiki Linkat

!!!!!!EN DESENVOLUPAMENT!!!!!!


Aquesta documentació serveix tant per a Linkat edu versió 14.04 com la versió 12.04.


Per a Linkat edu 14.04 / 12.04 existeixen dos programes que permeten congelar l'escriptori dels usuaris: Trivial Freezer i Gofris. Aquests dos programes no es troben als repositoris oficials per la qual cosa en aquest document es descriu el procés d'instal·lació d'ambdòs programes.


Contingut

Trivial Freezer

Procés d'instal·lació

El Trivial Freezer es troba inclòs a la col·lecció de paquets de programari de la Linkat. Això fa que la seva instal·lació sigui molt senzilla: aneu al menú Aplicacions - Eines del sistema - Administració - Gestor de paquets Synaptics i escriviu "tfreezer" a la caixa de cerca. Es mostrarà el paquet a la llista de resultats. Seleccioneu-lo, marqueu-lo per a ser instal·lat i confirmeu el procés.

Un cop finalitzat el procés d'instal·lació, es pot accedir a l'aplicatiu Trivial Freezer des del menú:

Aplicacions- > Accessoris -> Trivial Freezer 


Mode de funcionament

Important: El programa Trivial Freezer no pot congelar l'escriptori d'un usuari si aquest ha iniciat la sessió. Així doncs, es recomana seleccionar individualment els usuaris que s'han de"congelar" i evitar l'usuari amb el qual s'ha iniciat la sessió. Donat que Trivial Freezer fa ús de les credencials de root (o d'un usuari que pertany al grup sudoers) s'haurà de fer des del mateix usuari que ha fet la instal·lació de la Linkat edu 14.04 / 12.04.


Per conèixer més en profunditat el funcionament d'aquest aplicatiu, es recomana consultar la URL següent:

Funcionament del Trivial Freezer

Pel que fa els mètodes que disposa Trivial Freezer per restaurar els escriptoris, es pot restaurar els escriptoris de forma automàtica a l'inici del sistema o bé a l'inici de la sessió gràfica de l'usuari.

Per configurar aquestes opcions consulta l'enllaç següent:

Configurador de l'arrencada

Gofris

Gofris és un programa de codi obert que permet congelar el directori personal dels usuaris. En aquest sentit es tracta d'un programa semblant al Trivial Freezer. Aquest congelador està format per una utilitat que treballa a nivell de consola (Ofris) i una altra que treballa a nivell gràfic (Gofris).

Procés d'instal·lació

Per instal·lar el programa Gofris, s'ha de descarregar l'arxiu següent que permet la instal·lació senzilla del programa en Linkat edu 14.04 / 12.04:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat_edu_12.04/Gofris_Ofris/Gofris_Linkat_edu_12.04.zip

Un cop feta la descàrrega del fitxer, cal descomprimir-lo per la qual cosa es farà doble clic a sobre del fitxer Gofris_Linkat_edu_12.04.zip. En aquest punt, s'obre el programa File Roller, que és el programa compressor que s'utilitza en Linkat. Per extreure el contingut del fitxer, només cal arrossegar el fitxer Gofris_Linkat_edu_12.04.run que hi ha a dins del fitxer comprimit a l'escriptori. La instal·lació es realitza fent un doble clic a sobre del fitxer Gofris_Linkat_edu_12.04.run. En el moment de fer el doble clic, s'obre una finestra en la qual es demana si es vol executar o obrir el contingut del fitxer. Cal escollir l'opció: Executa en un terminal. En aquest moment, s'obrirà una finestra on es demana la contrasenya de l'usuari que té permisos d'administració de la màquina. Un cop finalitzat el procés d'instal·lació, es pot accedir a l'aplicatiu Gofris des del menú:

Aplicacions- > Eines del sistema -> GOFRIS

Nota: Durant el procés d'instal·lació s'instal·la el paquet següent: python-all. Si després de fer la instal·lació del programa Gofris aquest no s'executa correctament, caldrà comprovar que aquest paquet de python estigui instal·lat al sistema. Això es pot fer des de l'eina Synaptic que es troba a:

Aplicacions-> Eines del sistema-> Administració-> Gestor de paquets Synaptic


Mode de funcionament

Per conèixer el funcionament d'aquest aplicatiu, es recomana consultar la URL següent:

http://hatteras.wordpress.com/2011/12/10/congelar-el-sistema-con-ofrisgofris/