Wiki Linkat

Configurar la Xarxa a Linkat edu (Network Manager)

De Wiki Linkat

Contingut

Connexió amb fil

Per gestionar la connexió a la xarxa Linkat edu 14.04 ens ofereix l'eina 'Gestió de xarxes'. La podem trobar al panell superior tal com s'indica a la següent imatge:

Image:Linkat xarxa-cable 01.png

Aquesta eina ens permetrà:

Connectar / Desconnectar de la xarxa seleccionada.
Fer una connexió VPN per si volem treballar fora de la oficina.
Habilitar / Deshabilitar el gestor de xarxes, per si tinguéssim un gestor de tercers que fes la mateixa funció.
Informació de la connexió ens indicarà dades rellevants de l'estat de connexió.
Edita les connexions... ens permet crear, editar i esborrar connexions.


Entrem en detall!, la opció 'informació de la connexió.

Image:Linkat xarxa-cable 02.png

Aquesta finestra mostrarà informació i dades rellevants de la connexió. Dades importants com la nostra adreça IP, la ruta predeterminada (o porta d'enllaç), o bé la adreça MAC del nostre equip emprat.


Configurar una nova connexió a una xarxa amb fil.

Anirem al gestor de connexions i elegim l'opció: 'Edita les connexions...'
Image:Linkat xarxa-cable 15.png


Per configurar una nova connexió a una xarxa anirem al botó 'Afegeix'.

Image:Linkat xarxa-cable 03.png


Seleccionem el tipus de connexió que volem crear, desplegant la pestanya i picant sobre l'opció requerida. Una vegada seleccionada la connexió donem al botó 'Crea...'.

Image:Linkat xarxa-cable 07.png


Configuració general. Podem establir variïs paràmetres.

Image:Linkat xarxa-cable 09.png

- Nom de la connexió: Com volem identificar aquesta nova connexió, simplement es un nom a mostrar. En l'exemple li direm 'Nova connexió'.

- Connecta't automàticament a aquesta xarxa quan estigui disponible: Podem seleccionar si el nostre equip es connectarà automàticament a aquesta xarxa quan estigui disponible. Per defecte la deixarem marcada.

- Tots els usuaris es poden connectar a aquesta xarxa: Qualsevol usuari que inicii sessió en aquest ordinador tenen accés a la xarxa. Per defecte la deixarem marcada.

- Connecta automàticament la VPN quan s'utilitzi aquesta connexió: Permet establir una connexió VPN directament al connectar amb aquesta xarxa. Per defecte la deixarem desmarcada.


Pestanya Cable

Image:Linkat xarxa-cable 10.png

Dins el desplegable de Adreça 'MAC del dispositiu': Hem de seleccionar la direcció del nostre equip. Per norma general només haurà una direcció a escollir.

MTU: El deixem com 'Automàtic'.


Apartat de Seguretat 802.1X

Image:Linkat xarxa-cable 11.png

Per norma general aquest apartat no s'ha de configurar. En el nostre cas ho deixarem per defecte (desactivat).


Pestanya 'Paràmetres IPv4. Podem configurar la xarxa mitjançant el mètode automàtic (DHCP) o bé manual.

Image:Linkat xarxa-cable 13.png

1. Mètode Automàtic: Per DHCP.
Aquest mètode configura de manera automàtica la nostre connexió per que agafi directament les dades requerides. Aquest procés no requereix intervenció de l'usuari per configurar aquest apartat.

De ser el cas marquem l'opció de 'Mètode' com: 'Automàtic (DHCP)' i polsem 'Desa' per continuar.


2. Mètode Manual. Prèviament hem de saber les següents dades:

- Adreça IP per al nostre ordinador.
- Màscara de xarxa.
- Passarel·la (o Gateway).
- Servidor DNS.

En el cas de no disposar de les dades hem de demanar-les a l'administrador.

De ser aquesta connexió la requerida i de tindre les dades marcarem l'opció mètode com: Manual.
Si piquem sobre el botó Afegeix podrem introduir les dades requerides. Tal com es mostra a la imatge anterior.

En Servidors DNS: introduïm la adreça DNS.

Per continuar polsem 'Desa'.


Opció 'Paràmetres IPv6'. Configuració de la adreça IP versió v6.

Image:Linkat xarxa-cable 14.png

Aquesta opció la deixarem per defecte (desactivada).

Connexió sense fil (WiFi)

En el cas de disposar d'un equip portàtil o bé d'un ordinador amb connectivitat sense fils.


Podem veure com a la panell superior ens apareix la icona de connectivitat sense fils.

Image:Linkat xarxa 1404 06.png


Aquest icona pot aparèixer amb tres fases diferents.

  • Indica que no hi ha establerta una connexió amb una xarxa.

          Image:Linkat xarxa 1404 disconnect.png

  • Surt aquest icona quan s'està connectant a una xarxa.

          Image:Linkat xarxa 1404 connecting.png

  • Ens informa que ja hi som connectats per Wifi.

          Image:Linkat xarxa 1404b connect.png


Podem diferenciar tres parts dins el menú del gestor de xarxes. 

Image:Linkat xarxa 1404 09.png

- Emmarcat en vermell es marca l'estat de connexió amb la xarxa amb fil i sense fil, el nom de la xarxa connectada i l'opció de desconnectar.

- Dins l'emmarcat en blau mostra el llistat de xarxes Wifi disponibles.

- Emmarcat en verd apreciem altres opcions com configurar una xarxa nova o connexions VPN.

- Emmarcat en color taronja trobem l'opció de 'Connexions VPN'. En el cas que vulguem connectar-nos estant fora de la oficina hauríem de tindre aquesta opció configurada.


Fer una nova connexió sense fils.

Escollim la xarxa sense fil on ens volem connectar.

Image:Linkat xarxa 1404 10.png


A continuació s'ens poden donar tres casos.

Connexió sense seguretat d'accés: En aquest cas no demanà contrasenya y ens connectarà directament a la xarxa donant-nos connexió.

Connexió amb seguretat d'accés: Ens demanarà que introduïm la autenticació de la xarxa. Aquesta es el tipus de connexió mes comú quetrobarem.

Image:Linkat xarxa 10404 02.png


Connexió amb autenticació avançada: N'és el cas de la xarxa 'eduroam'. Ens demanarà:
- Nom d'usuari (usuari@xtec.cat on 'usuari' es el teu nom d'usuari assignat)
- Contrasenya.

Image:Linkat xarxa 1404 07.png

* Per accedir a aquesta xarxa s'ha d'haver demanat prèviament als administradors la assignació del nostre compte a la xarxa.

Una vegada introduïdes les dues dades, deixant tots els altres camps per defecte, podrem connectar satisfactòriament.


Configurar una adreça IP

Per configurar una adreça IP per ha una xarxa amb o sense fils seguirem els següents passos:

A) 'Accedim a 'Edita les connexions'.

Image:ConfigIP01.png


B) A la nova finestra seleccionem la xarxa on necessitem canviar la IP i seleccionem editar. Dins la pestanya 'Paràmetres IPv4' canviem el mètode a mode 'Manual'.

Image:ConfigIP02.png


C) Polsant el botó 'Afegeix' podrem posar la adreça IP als camps vuits (remarcat amb el número 2). Per finalitzar guardem la nova configuració picant sobre el botó 'Desa...'.

Image:ConfigIP03b.png


Amb aquests passos tindrem configurada manualment una nova adreça IP.