Wiki Linkat

Configuració de la xarxa

De Wiki Linkat

Configurar correctament la targeta de xarxa d'un equip permet l'intercanvi de dades entre ordinadors en una xarxa local i per Internet. Aquesta configuració és necessària per tal de navegar per Internet, llegir el correu electrònic, desar dades al servidor, etc...


Paràmetres de configuració

Per una bona configuració de la targeta de xarxa es necessiten uns paràmetres de xarxa essencials, aquests es poden assignar de forma estàtica manualment o de forma dinàmica amb servidors DHCP. El servidor DHCP assigna una configuració a cada ordinador que es connecta a la xarxa.

 • IP - Adreça IP de l'ordinador.
  Identificador de l'ordinador. Aquest paràmetre cal que sigui únic per cada ordinador que es troba dins d'una xarxa local.
 • NETMASK - Màscara de xarxa.
  Serveix per delimitar l'àmbit d'una xarxa d'ordinadors i per tant que un ordinador (principalment una porta d'enllaç o un router) determini si ha d'enviar les dades dins o fora de la xarxa.
 • GATEWAY - Pasarel·la.
  És un node d'una xarxa informàtica que serveix com a punt d'accés a altres xarxes.
 • DNS - Sistema de Noms de Domini.
  És el servidor que tradueix noms de nodes a IPs. Per exemple linkat.xtec.cat ho tradueix a la IP 213.176.163.34. Sense el servidor de noms de domini, navegar per Internet seria molt complicat ja que s'hauria d'escriure l'adreça IP del servidor web on es vulgui navegar.


Configurar la targeta de xarxa a la Linkat

La Linkat disposa de dues formes per configurar les targetes de xarxa (NetworkManager o ifup). Aquests mètodes es poden seleccionar a través del YaST.

 • Control per part de l'usuari amb el NetworkManager.
  Aquest mètode és molt recomanable per ordinadors portàtils ja que permet visualitzar les xarxes sense fils de forma ràpida i també desar diferents configuracions d'IP per diferents xarxes (per casa, per la feina, pel col·legi...) i així no haver de modificar a mà tota la configuració cada vegada que es canvia de xarxa.
  Una vegada seleccionat el NetworkManager al YaST, apareixerà una icona al costat del rellotge per administrar les connexions de xarxa i configurar els paràmetres de la xarxa local. No es podrà configurar la xarxa pel YaST, només per la icona del NetworkManager.
 • Métode tradicional amb l'ifup
  Aquest mètode és més estable i es recomana per servidors, ordinadors de sobretaula i ordinadors amb més d'una targeta de xarxa amb fil. Aquests ordinadors no es solen moure i per tant acostumen a tindre sempre la mateixa configuració de xarxa.
  Una vegada seleccionat ifup com a mètode de configuració, des del mateix YaST es podrà configurar la targeta amb els paràmetres de la xarxa local.