Wiki Linkat

Configuració de backup del servidor d'aula

De Wiki Linkat

Per realitzar les copies de seguretat del servidor d'aula utilitzarem l'aplicació backintime. Entrem al servidor amb l'usuari lnadmin on trovarem al seu escriptori la carpeta Eines d' administració i a dins  la icona per executar l'eina de backup.

Image:Backintime1.jpg


Un cop oberta la finestra de l'aplicació seleccionem les carpetes que volem mantenir en les copies de seguretat. Les carpetes que necessitem mantenir són:

 • /var/lib/
 • /etc
 • /srv/www/htdocs/
 • /srv/exports/
 • /home


El següent pas es indicar les carpetes on NO volem copiar, que en nostre cas son:

 • /proc
 • /media
 • /var/backup
 • /var/cache/squid
 • /dev
 • /mnt


Un cop tenim configurat el que volem tenir backup i quines carpetes estàn excloses, acceptem la configuració i ja tindrem el sistema de backup del servidor d'aula preparat.