Wiki Linkat

Compartir impressores en xarxa

De Wiki Linkat

El servidor Linkat pot compartir les impressores per xarxa per tenir un control de les impressions fetes.

Tot seguit s'explicarà el procediment de configuració per compartir les impressores en xarxa.


Servidor Linkat edu 11.4

Per compartir una impressora al servidor Linkat s'ha d'obrir el menú Sistema / Maquinari / Impressió.

Tot seguit s'ha de fer clic amb el botó dret a sobre de la impressora que es vol compartir i marcar la casella Shared tal com es veu a la imatge següent.

Per consultar les registres de les impressions s'ha de fer servir el programa Reposrtcups que trobareu al menú Aplicacions / Sistema / Monitor / Report CUPS

Report CUPS a la WikiLinkat