Wiki Linkat

CmapTools

De Wiki Linkat

Imatge:Cmaplogo.jpg

El CmapTools és una magnifica eina desenvolupada per poder elaborar mapes conceptuals (traspassar a esquemes conceptuals conceptes teòrics, representant gràficament una successió de idees).

Trets més característics:

  • Fàcil d'utilitzar i molt intuïtiu.
  • Permet crear mapes conceptuals de qualsevol tipus, establint tota mena de relacions entre objectes.
  • Conté plantilles predissenyades de gràfics.
  • Permet cercar mapes d'altres autors.
  • Als conceptes se'ls poden associar tota classe de recursos, en funció de les limitacions de l'ordinador (Qualsevol fitxer que funcioni a un ordinador es pot convertir en un recurs de CmapTools).
  • Els mapes poden ser exportats a diferents formats, com gràfic, PDF o pàgina Web.
  • Inclou la possibilitat de col·laborar en el treball mitjançant Internet emprant servidors especialitzats. Aquesta col·laboració es pot fer de manera síncrona i de manera asíncrona.No podem deixar de banda el fet que l'elaboració de mapes conceptuals aporta beneficis als alumnes: els ajuden a organitzar els conceptes adquirits sobre algun tema de manera visual i atractiva, a destriar els conceptes clau, a representar de manera gràfica el coneixement...

Adreces d'interès


Vídeos didàctics
Guia d'utilització en català
Guia d'utilització en castellà