Wiki Linkat

Chemtool

De Wiki Linkat

Imatge:Chemtoologo.png

Chemtool és un programa per dibuixar estructures químiques en 2D utilitzant la llibreria GTK+ sota X11. Permet molts tipus d'enllaços i la majoria de les fórmules de text necessàries per la escriptura química.

Chemtool es basa en transfig (de Brian Smith), per la impressió postscript i la exportació d'arxius en formats PicTeX i EPS. El seu company de programa, XFig, es recomana per millorar la producció de Chemtool i per a la creació en 2D de diagrames i esquemes en general.

El programa conté una eina d'ajuda per calcular sumes de fórmules i pesos moleculars d'un arxiu de dibuix de Chemtool.


Característiques més destacables:

  • Distància configurable de múltiples línies de cadenes.
  • "Els parells d'electrons lliures" es poden dibuixar amb el teclat numèric.
  • Pot exportar a format OpenOffice SXD.
  • Millor format de les etiquetes que contenen parèntesi.
  • Dona suport per les entrades directes d'etiquetes en el dibuix de cadenes.
  • Tradueix missatges truncats.
  • Amb el mode 'moure', les cadenes poden ser arrossegades.
  • Importació de nombrosos formats d'arxius (Babel o OpenBabel).
  • Permet exportar a SVG.
  • Inclou vista prèvia de mapes de bits en l'exportació de EPS.


Adreces d'interès:

A la web (en anglès)
http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/~martin/chemtool/

Guia d'ús
http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/~martin/chemtool/usage.html