Wiki Linkat

Cercar fitxers amb Nautilus

De Wiki Linkat

Anem a veure com podem fer per cercar els fitxers a l'ordinador.


El primer pas per cercar un fitxer al sistema és obrir el Nautilus. A continuació s'obrirà per defecte una finestra d'exploració amb les subcarpetes i fitxers que conté la carpeta d'inici.

Mitjançant la finestra lateral podem fer gairebé totes les nostres cerques. Feu doble clic a sobre de qualsevol de les carpetes i subcarpetes que ens apareixen al panell de visualització fins a arribar a on es troba el fitxer o solament per visualitzar el seu contingut.Una altra opció per trobar un fitxer que hem estat utilitzant recentment és des del menú LLocs-Documents recents ubicat al tauler principal.


Proveu també a cercar un fitxer introduint una ruta d'accés en el camp Ubicació. Les carpetes més comunes que utilitza són:

 • /bin: comandes bàsiques per a totes les persones usuàries del sistema.
 • /boot: arxius necessaris per a l’arrencada del sistema.
 • /dev: dispositius reconeguts del sistema.
 • /etc: arxius de configuració del sistema i aplicacions que hi ha instal·lades.
 • /home: aquí es troben les carpetes personals dels usuaris.
 • /lib: llibreries i mòduls essencials del nucli del sistema.
 • /lost+found: directori que el sistema fa servir per guardar fitxers perduts, erronis, o defectuosos, que ha recuperat en fer l'anàlisi del disc.
 • /media: aquest directori conté un subdirectori per a cada dispositiu extraïble (disquets, discs CD-ROM, memòries USB, etc.).
 • /mnt: punt d’ancoratge temporal per als dispositius.
 • /opt: aplicacions de programari addicionals.
 • /proc: processos i variables del nucli del sistema.
 • /root: directori personal de l’arrel (root) del sistema.
 • /sbin: comandes especials per a l’arrel del sistema.
 • /srv: dades pels serveis facilitats pel sistema.
 • /sys: directori virtual per a informació del sistema.
 • /tmp: arxius temporals del sistema que s’eliminen a l’arrencada del sistema o cada cert període de temps.
 • /usr: segona estructura jeràrquica, utilitzada per desar tot el programari instal lat.
 • /var: directori per a les cues d’impressió, fitxers de traça, etc.Recordeu que la jerarquia del sistema de fitxers comença amb el directori arrel, el qual identifiquen amb la barra inclinada, “/”.


De vegades necessiteu un fitxer, però no sabeu exactament a quin lloc es troba dins del sistema d’arxius. Potser sabeu el seu nom o potser només en recordeu una part. També és possible que necessiteu una llista dels fitxers modificats durant els últims dos dies, o dels fitxers que són massa grans. Per cercar fitxers amb certes característiques, aneu al panell principal a Aplicacions|Sistema|Sistema de fitxers|Cerca fitxers.

Ara escriviu el nom del fitxer que busqueu al camp "El nom conté". Si desconeixeu el nom exacte del fitxer, podeu utilitzar dos comodins: “?” (per a qualsevol caràcter) i “*” (per a cap, un o molts caràcters).