Wiki Linkat

Canviar la pàgina principal del Firefox

De Wiki Linkat

En el cas que es vulgui canviar la pàgina d'inici del Firefox d'un o tots els usuaris Linkat de la màquina, es pot fer servir l'script que troba a:

Script canvia.pagina.inici.mozilla.sh

Aquest script funciona de la forma següent:

1- S'ha d'obrir una consola (amb el botó dret del ratolí i a sobre de l'escriptori es troba l'opció: Obre en un terminal 2- S'ha de root: això s'aconsegueix escrivint al terminal: su 3- L'script s'executa de la forma següent:

sh ./canvia.pagina.inici.mozilla.sh -l all -u "http://PAGINA_WEB"

Nota: Aquest exemple canviar la pàgina principal a TOTS els usuaris de l'ordinador

o bé

sh ./canvia.pagina.inici.mozilla.sh -l USUARI -u "http://PAGINA_WEB"

Nota: Aquest exemple només canvia la pàgina principal a l'usuari USUARI

on USUARI i PAGINA_WEB s'ha de canviar pel nom de l'usuari al qual li vols canviar la pàgina web d'inici (PAGINA_WEB).


Exemple: si es vol definir com a pàgina d'inici de l'usuari argo la pàgina web de la Linkat, caldrà executar l'script de la forma següent:

sh ./canvia.pagina.inici.mozilla.sh -l argo -u "http://linkat.xtec.cat"

i si es vol aplicar a tots els usuaris:

sh ./canvia.pagina.inici.mozilla.sh -l all -u "http://linkat.xtec.cat"