Wiki Linkat

Calibre

De Wiki Linkat

Calibre és un gestor i organitzador de llibres electrònics lliure, que permet la conversió de nombrosos formats de fitxers per a llibres electrònics.

Servidor Linkat edu 18.04

El servidor Linkat edu 18.04 incorpora el servei Calibre per oferir a través de la xarxa del centre i via web els documents en format electrònic (pdf, epub) que es desin a la unitat de xarxa Arxius a la qual només hi pot accedir el grup Professorat. Només l'usuari lnadmin pot administrar els documents electrònics a través de l'eina Calibre:


  • La icona Calibre serveix per obrir el programa i gestionar els documents electrònics. Abans d'accedir al programa cal aturar el servei web (icona Calibre: Atura web).
  • La icona Calibre: Actualitza serveix per actualitzar el servei amb els nous documents afegits a la unitat de xarxa Arxius. Aquesta operació es realitza automàticament un cop cada hora tot i que des d'aquesta icona es pot forçar.
  • Les icones Calibre: Atura Web iCalibre: Inicia Web serveixen per autrar i iniciar el servei web del programa calibre.

Per iniciar la lectura online des del Calibre, s'ha d'obrir un navegador i introduïr la IP del servidor de centre i seleccionar la tarjeta: Calibre: Arxiu digital