Wiki Linkat

Còpies de seguretat

De Wiki Linkat

Guia d'usuari del Backintime

L'Aplicació backintime es una eina que ens permet realitzar copies de seguretat dels nostres fitxers de manera senzilla i intuïtiva.


Si obrim la icona Backintime ens apareixerà aquest formulari:

Image:Backintime2.jpg
Si ens fixem inicialment tenim seleccionat el perfil principal. Al botó del seu costat (nuevo) podriem crear un perfil nou.

A l'apartat “Where to save snapshots” elegim a on aniran las snapshots (copies de l'estat) .

Podem seleccionar l'unitat montada per l'aplicació remmount (que trovarem a la carpeta /mnt/ )


A Shedule triem quan s'ha de realitzar l' snapshot. Tenim diverses opcions que van des de no fer-ho automàticament (deshabilitat) , fer-ho a l'inici del sistema, cada x minuts o cada mes...

La següent pestanya es “include” que mostrarà el formulari:

Image:Backintime3.jpg
En aquest apartat hem de configurar quins fitxers (Add file) o carpetes (Add folder) que necessitem fer còpies de seguretat.


A continuació configurem la pestanya Exlude

Image:Backintime4.jpg

Aquí indicarem quins fitxers o directoris hem d'excloure de la copia de seguretat.


A la pestanya Auto-remove trobem:

Image:Backintime5.jpg


Aquí tenim l'oportunitat de configurar si volem que fitxers antics s'esborrin (marcan Older than i el numero que volem amb setmanes, mesos o anys) o que s'esborrin si el sistema s'està quedant sense espai lliure (podem indicar a partir de quin espai s'han d'esborrar els fitxers automàticament).

Les dues altres pestanyes son opcions per adequar a les nostres necessitats, però que inicialment no es hem de configurar res.

Un cop tenim configurades les pestanyes General, Include i Exclude ja podem prémer el botó Acceptar i guardarà la configuració que elegit.

Un cop acceptada la configuració veurem aquest formulari:


Image:Backintime6.jpg


La primera icona (a la part superior esquerra) ens permet fer una “snapshot” de les carpetes que hem seleccionat anteriorment.

Si premem aquest botó s'iniciarà la copia de l'estat i podrem provar que efectivament esta en marxa mirant a la part inferior esquerra de la finestra:


Image:Backintime7.jpg

Un cop realitzada podrem veure-la a sota de “instantáneas”:


Image:Backintime8.jpg

La segona icona es per realitzar una recuperació d'una “instantánea” és a dir, recuperar l'estat de les carpetes i fitxers elegits.

Un cop tinguem alguna snapshot s'ens activaren diferents icones:

Image:Backintime9.jpg

Aquestes icones ens permetran per ordre d'esquerra a dreta: modificar el nom de snapshot, esborrar l'snapshot, revisar el log de l'snapshot.


La següent icona ens permet revisar el log de l'aplicació i de totes les tasques que ha realitzat.

Finalment l'última icona important és settings (preferències) que ens permet retocar la configuració de tota l'snapshot.

Configuració de backup del servidor d'aula