Wiki Linkat

Còdecs

De Wiki Linkat

Introducció

Els documents de vídeo i so digital acostumen a fer ús de tècniques avançades de compressió i codificació que requereixen d'un programari específic per a poder-los enregistrar o mostrar. Els mòduls de programari encarregats de gestionar aquests formats multimèdia s'anomenen còdecs, paraula formada per la combinació de "codificador" i "descodificador".

Alguns còdecs fan servir algorismes secrets o sotmesos a patents. D'altres, en canvi, es basen en formats públics i de lliure ús. Per evitar problemes, la majoria de distribucions de GNU/Linux només porten de sèrie els còdecs basats en formats lliures, deixant a criteri de cada usuari/ària la possibilitat de descarregar i incorporar altres components al seu sistema.

El projecte Linkat recomana fer servir sempre formats oberts i lliures de patents en les vostres creacions multimèdia, com ara Theora, Ogg o Vorbis. Tots aquests formats es poden fer servir de manera nativa en qualsevol instal·lació de Linkat, sense afegir cap programari addicional.

En aquesta pàgina trobareu enllaços que us permetran descarregar i instal·lar, sota la vostra responsabilitat, determinats components necessaris per a visualitzar altres formats de vídeo i àudio, així com aplicacions i utilitats que tot i ser programari lliure no s'han pogut incloure a la distribució perquè fan ús d'algun còdec privatiu.

Instal·lació de còdecs multimèdia i programari addicional

Els enllaços que es mostren tot seguit estan optimitzats per a Linkat 3 i Linkat 4. Durant la instal·lació és possible que apareguin diàlegs de confirmació amb diverses opcions. En aquests diàlegs s'aconsella escollir sempre la primera opció (que acostuma a mostrar el text "with vendor change") i confirmar.

Instal·lació completa (opció recomanada):
Podeu fer servir aquest script per a instal·lar tots els còdecs i programari addicional en una sola operació. Aquesta instal·lació inclou els còdecs per a formats privatius (MP3, MOV, AVI, DVD, etc.), l'aplicació VLC, els editors i capturadors de video digital KDENlive, OpenShot, Kino, FFMpeg i XVidCap, el compressor de DVD k9copy, el programari de missatgeria instantània i videoconferència AMSN, i el programari SweetHome 3D.
 
Instal·lacions parcials:
Instal·la només els còdecs per a formats privatius (MP3, MOV, AVI, DVD, etc.) i l'aplicació VLC: codecs.ymp
Instal·la només els editors i capturadors de video digital KDENlive, Kino, FFMpeg i XVidCap: video-edit.ymp
Instal·la només el compressor de DVD k9copy: k9copy.ymp
Instal·la només el programari de missatgeria instantània i videoconferència AMSN: amsn.ymp
Instal·la només el programari SweetHome 3D: sweethome3d.ymp

Actualització

El mateix sistema es pot utilitzar per actualitzar aquests còdecs o programari.

En cas de conflicte, pot aparèixer un avís de resolució manual. En aquest cas, triem la primera de les opcions, com podem veure en la imatge

Imatge:AlertaConflictesYMP.png

Alternatives

És important que cada vegada més fem servir programari de codi obert. Per aquest motiu volem plantejar diverses solucions.

Ogg és un estàndard obert i lliure de patents de programari, dissenyat per l'ús en entorns digitals de caire multimèdia. Això inclou tant Àudio com Vídeo. El seu format “contenidor” , Ogg pot em àudio i vídeo en diversos formats, i normalment Ogg s'utilitza amb:

Alternatives àudio

  • Vorbis és un format d'àudio de propòsit general comprimit amb pèrdua. Forma part del Projecte Ogg. Ofereix una qualitat bastant superior a MP3, WMA, RealAudio i VQF ocupant el mateix espai.
  • Speex és un format de compressió d'àudio de patent lliure especialment dirigit al discurs o la parla. Speex está subjecte a la llicència BSD i s'utilitza amb el contenidor Ogg de la Fundació Xiph.org, funcionant com a complement del projecte Ogg Vorbis.
  • FLAC és un còdec d'àudio únic si es tenen en compte alguns aspectes ja que no és el fet de ser sense pèrdues l'única cosa que el caracteritza; sinó això juntament amb la seva accessibilitat donat que és totalment no-propietari, no relacionat amb patents privades i de codi obert; és a dir, tota la documentació relacionada amb la seva implementació és totalment accessible per a tothom. Cal destacar també que és un format completament gratuït de fer servir, fet que a vegades no és té en compte. Totes aquestes característiques de facilitat d'accés i lliure distribució és el que està convertint el FLAC en un format atractiu per als desenvolupadors d'aplicacions i també en un dels formats i còdecs d'àudio sense pèrdues més estès i suportat tant per dispositius físics com per aplicacions de programari.

Alternatives video

  • Theora és un còdec de vídeo lliure desenvolupat per la fundació Xiph.org com a part del projecte Ogg. Està basat en el còdec VP3. Si bé VP3 és una tecnologia sota patent, On2 va decidir permetre'n l'ús sense exclusions a tothom, de manera que es pot emprar Theora i altres còdecs VP3 derivats per a qualsevol propòsit. L'objectiu és la possiblitat de tenir arxius Ogg, on Theora actua com a capa de vídeo, mentres que Vorbis actua generalment com a capa d'audio (Speex i FLAC també poden actuar com a capes d'audio). Podent treballar amb audio i video a la vegada sense haver de maniobrar amb formats tancats o de pagament, és adir, tenint una alternativa lliure i competitiva als formats del grup MPEG-4 del Consorci MPEG.