Wiki Linkat

Backintime

De Wiki Linkat

Back In Time és l'eina de còpies de seguretat integrat al servidor de centre Linkat 18.04. És un programa amb Llicència Pública General GNU (GPL).
Està basat en l'eina rsync, i una dels principals característiques és la utilització d'enllaços durs per a fitxers que no han canviat entre diferents còpies. Aquesta característica permet optimitzar l’espai del disc.

Permet també la creació de diversos perfils de còpia de seguretat, així com la programació automàtica de les còpies. BackInTime també admet el xifrat de còpies de seguretat i connectivitat segura mitjançant SSH.

Més informació a la documentació oficial.


Contingut

Opcions de configuració

A l'escriptori de l'usuari lnadmin,  la carpeta Eines d'administració, cliquem sobre la icona Còpia de seguretat (root). La primera vegara que obrim l'aplicació, apareixerà un missatge indicant que no hi ha cap configuració prèvia, i ens preguntarà si volem restaurar una configuració existent.

 • Si volem restaurar una configuració prèvia existent, cliquem 'Yes'
 • Si volem crear un nou perfil de configuració, cliquem 'No'. 


General


Inclou

A aquest secció afegirem els fitxers i directoris que s'han d'incloure a la còpia de seguretat. Com a mínim, es recomana incloure els següents directoris del servidor de centre Linkat 18.04:

 • /home
 • /var/lib/ldap
 • /srv/exports
 • /srv/calibre
 • /usr/share/linkat/linkat-nova-unitat
 • /etc/samba
 • /etc/clamav

Exclou

A aquesta secció indiquen els fitxers i directoris que volem excloure de la còpia de seguretat:

Es recomana excloure els següents directoris:

 • /srv/exports/maquetes
 • /srv/exports/Paperera


Eliminació automàtica

Aquesta secció ens permet especificar com gestionarà Backintime les copies anteriors, en funció de l'espai lliure al disc:

 • Quan les còpies són anteriors  a un nombre de dies, setmanes o anys determinats.
 • Quan l’espai lliure al disc de les instantànies sigui inferior a un nombre determinat de Mb ó Gb.
 • Quan el nombre d'inodes (identificadors dels arxius escrits al sistema de fitxers) lliures al disc de les instantànies sigui inferior a un nombre determinat.

Permet també realitzar un esborrat intel·ligent, que permeti combinar diferents opcions:

 • Mantenir totes les instantànies durant, com a mínim, un nombre determinat de dies.
 • Mantenir una instantània per dia, pels dies que assignem.
 • Mantenir una instantània per setmana, per les setmanes que assignem.
 • Mantenir una instantània per més, pels messos que assignem.
 • Mantenir una instantània per any, pels anys que assignem.

Pel que fa l'antiguitat de les còpies, les programarem perquè les elimini a partir de 2 anys d'antiguitat i si l'espai lliure és inferior a 100 Gb.


Cal recordar que el backintime primer fa la còpia i després mira la quantitat d'espai disponible. Si aquest és inferior al llindar que li donem, llavors comença a esborrar fitxers. Val a dir que si la còpia de seguretat que es fa en un moment donat emplena aquest marge que donem llavors la còpia no es pot realitzar. Així doncs marquem aquest marge de 100 Gb per garantir que les còpies es faran sense problemes.

A continuació es detalla un exemple de configuració recomanada:


Opcions

Opcions Avançades