Wiki Linkat

Arrencada PXE GRUB

De Wiki Linkat

Arrencada per xarxa (PXE) a través del gestor d'arrencada GRUB:


L'arrencada per xarxa a través de PXE resulta útil si es vol utilitzar un ordinador com a terminal lleuger. De vegades, les plaques de xarxa ja porten incorporada aquesta opció però si l'ordinador no és gaire modern les plaques de xarxa no tenen aquesta característica. En aquest sentit resulta útil disposar d'un mecanisme per poder arrencar per xarxa (PXE) a través del mateix gestor d'arrencada GRUB que porta Linkat.


Instal·lació de PXE en el gestor d'arrencada GRUB:


Primer de tot s'ha d'aconseguir una imatge de PXE que suporti un gran nombre de plaques de xarxa. Així, caldrà anar a la pàgina web http://rom-o-matic.net/ i anar a l'opció: Image Generator recomanant l'opció estable: http://rom-o-matic.net/gpxe/gpxe-0.9.6/contrib/rom-o-matic/


Un cop s'ha seleccionat l'opció per generar la imatge, s'ha d'escollir el tipus de ROM de la placa de xarxa (Choose NIC/ROM type) i seleccionant: gpxe_all-drivers que és l'opció que suporta un gran nombre de plaques de xarxa.


Tot seguit, s'ha de triar el format de sortida (output format) i s'escull l'opció que permet generar imatges per als gestors LILO/GRUB/SYSLINUX

El fitxer generat, i que té l'extensió .lkrn (fitxer gpxe-0.9.6-gpxe.lkrn), es descarrega i es copia al directori /boot
. Una bona pràctica consisteix en crear un enllaç simbòlic entre el fitxer descarregat i un nom més genèric i que no contingui el nombre de la versió. Així doncs es recomana crear l'enllaç simbòlic següent dins del directori /boot:

ln -s gpxe-0.9.6-gpxe.lkrn gpxe.lkrn

Aquest enllaç simbòlic serà el que s'utilitzarà posteriorment dins del fitxer de configuració de GRUB.


Posteriorment es procedeix a editar el fitxer menu.lst del gestor d'arrencada GRUB per tal d'incloure les línies següents:


title gPXE
root (hd0,3)
kernel /boot/gpxe.lkrn
boot 


S'ha de tenir en compte que el paràmetre (hd0,3) coincideixi amb el que ja disposa el fitxer a la resta d'entrades. Si, per exemple, es veu que l'entrada corresponent a Linkat apareix com a root (hd0,2), l'entrada corresponent a gPXE també haurà d'apuntar cap a (hd0,2).