Wiki Linkat

Antivirus a la Linkat edu 11.4

De Wiki Linkat

Amb la nova linkat edu 11.4 disposem, gracies a SVS, d'un sistema de escaneig en temps real cada vegada que accedim a algun fitxer per Samba.

Es per això que s'ha protegit les carpetes compartides T, S, P ,G i M perquè si qualsevol fitxer infectat (de fins a 20 Mb) va a algun d'aquests recursos l'antivirus el mogui a la carpeta de quarantena (tmp/viruses) fins a un màxim de 7 dies.

L'antivirus base que es fa servir es el conegut clamav i s'ha programat perquè s'actualitzi automàticament cada dia.

Funcionament

Imaginem que tenim un fitxer al recurs Treball amb un virus:

Aquest fitxer conté una cadena específica perquè els antivirus la detectin:

'''X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'''

Més informació a: http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html

Si l'intentem obrir ens sortirà l'error següent:

En aquest moment l'antivirus ja ha detectat que el fitxer està infectat i l'ha mogut a la quarantena.

Si torneu a mirar el contingut de la carpeta treball veureu que ja no està el fitxer virus.txt.

Els fitxers infectats els podeu trobar a dins de la carpeta/tmp/viruses/ on estarà creat la ruta on estava el virus.

ATENCIÓ: Els fitxers contaminats que van a la carpeta de quarantena es conserven com a molt 7 dies, més enllà s'esborren automàticament.