Wiki Linkat

Actualitzar Linkat edu 14.04 a Linkat edu 16.04

De Wiki Linkat

Aquest document explica el procediment per actualitzar una Linkat edu 14.04 cap a una Linkat edu 16.04.


Contingut

Informació previa

  • La versió Linkat edu 14.04 té suport fins al 2019, per tant no és urgent realitzar aquesta operació.
  • Abans de realitzar el procés, s'ha de procedir a fer una actualització de tot el programari amb l'eina Gestor d'actualitzacions. Reiniciar l'ordinador si es demana després de l'actualització de programari.
  • El servidor Linkat edu 14.04 NO es pot actualitzar a la Linkat edu 16.04.
  • El procés triga molta estona i depén de la connexió a Internet.
  • La versió Linkat edu 12.04 no pot passar a Linkat edu 16.04 directament. Primer s'ha de transformar a una Linkat edu 14.04 i després realitzar l'actualització cap a la Linkat edu 16.04.
NOTA: Es recomana fer el procés d'actualització de la Linkat edu 14.04 a través de DVD

Actualitzar distribució amb el DVD de Linkat edu 16.04 (procediment recomanat)

L'actualització d'una Linkat edu 14.04 a la Linkat edu 16.04 es pot realitzar amb el DVD de la Linkat edu 16.04. Per fer-ho, s'ha d'arrencar l'ordinador amb el DVD inserit o bé l'USB endollat i seleccionar "Instal·la la Linkat edu 16.04":


A la pantalla "Tipus d'instal·lació" s'ha de seleccionar Actualitza a Linkat edu 16.04, el programa instal·lador avisa que les dades es mantindran:Tot seguit es procedeix a fer l'actualització. El procés d'actualització segueix una seqüència gairebé idèntica a la descrita en l'apartat: Linkat edu 16.04 Autònom

En finalitzar el procés d'actualització, es mostrarà un error en restaurar les aplicacions instal·lades anteriorment:Per continuar s'ha de prémer el botó D'acord ja que s'han de configurar els repositoris de Linkat. Aquest procés es descriu al punt número 4 Primera vegada que arrenca Linkat edu 16.04 .

Actualitzar distribució en línia a Linkat edu 16.04 (procediment alternatiu)

Nota: Aquest procediment és alternatiu al descrit anteriorment.

Si s'actualitza mitjançant DVD, NO cal seguir aquest procediment.


El procés d'actualització cap a la Linkat edu 16.04 es realitza una vegada estigui actualitzat tot el sistema de la Linkat edu 14.04.


Per fer l'actualització en línia cal anar a: Aplicacions -> Eines del sistema -> Administració -> Gestor d'actualitzacions.


Quan s'obri el gestor d'actualitzacions, cal anar a Paràmetres i verificar que les notificacions per a versions d'ubuntu noves estiguin definides per a versions de manteniment de llarga durada.


Un cop feta aquesta verificació,  el gestor d'actualitzacions pregunta si es vol realitzar l'actualització de la distribució. Cal pressionar el botó Actualitzar per iniciar el priocés d'actualització cap a la versió Linkat edu 16.04 (Ubuntu 16.04 Xenial Xerus).

Durant el procés d'actualització, el programa pregunta si es vol conservar els fitxers de configuració d'algunes aplicacions, cal pressionar el botó Conservar per conservar aquestes configuracions.

El programa també pregunta si es vol esborrar els paquest que ja no són necessaris pel sistema, és recomanable respondre afirmativament a aquesta pregunta.

Quan el programa finalitza, demana reiniciar l'ordinador per completar la transformació cap a Linkat edu 16.04.

Primera vegada que arrenca Linkat edu 16.04

L'aspecte de la Linkat edu 16.04 la primera vegada que arrenca després d'una actualització de distribució pot tenir l'aspecte d'una Ubuntu 16.04.


Per obtenir l'escriptori Linkat, cal que s'iniciï una sessió amb l'usuari administrador del sistema (usuari sudoer).

El procés d'actualització elimina tots els repositoris de programari que no són oficals d'Ubuntu, per tant els repositoris de la Linkat també s'han eliminat i cal afegir-los.


En iniciar la sessió amb l'usuari administrador del sistema, s'inicia automàticament el programa linkat-repos que pregunta si es volen afegir els repositoris de la Linkat. Cal prémer el botó per afegir els repositoris de Linkat de forma automàtica.

En cas que el programa no arrenqui de forma automàtica, es pot executar des de terminal amb l'ordre: linkat-repos

Nota: Per obrir un terminal s'ha d'anar al menú: Aplicacions-> Eines del sistema-> Terminal

Una vegada afegits els repositoris, s'ha de realitzar una actualització dels paquets específics de la Linkat. Aquesta actualització es pot fer amb el gestor de paquets Synaptic que es troba dins del menú: Aplicacions -> Eines del sistema-> Administració -> Gestor de paquets synaptic


Un cop obert el Synaptic, cal anar a Paràmetres-> Dipòsits i desmarcar els repositoris: extras.ubuntu.com que estiguin habilitats:

Després d'aquest canvi en els repositoris de Linkat, cal fer clic a l'opció "Marca totes les actualitzacions" i cal aplicar-les a través de l'opció "Aplica".

Una vegada actualitzat el sistema ja tindràs una Linkat edu 16.04 instal·lada.