Ajuda script

Vull que un script (entre altres coses) obri el navegador de fitxers
##1 gnome
  nautilus --no-desktop --browser $U
  ## 2 kde
  kfmclient openProfile filemanagement $U
¿Com podria decidir amb l'script si la sessió és gnome o kde per llençar 1 o 2?
Moltes gracies
En principi i per a la Linkat 1.1 una cosa com la següent hauria de funcionar.


#!/bin/sh

ps ax | egrep "suicide"

case "$?" in

0)

#GNOME

nautilus --no-desktop --browser $U

;;

1)

#KDE

kfmclient openProfile filemanagement $U

;;

esac
Gràcies ho provaré!
Si teniu temps i en voleu fer una petita descripció, estaria molt agraït. 
Salutacions
Amb ps ax | egrep "suicide" determino si l'escriptori que s'esta executant és gnome o kde.

ps ax llista els processos en execució

egrep "suicide" cerca la cadena "suicide" a la sortida de la comanda ps ax, canalitzada per la "tuberia" "|" potser es podria emprar algun altre marcador però aquest m'ha funcionat.

case  esac és una estructura de "control/selecció" en funció del valor de sortida $? que ha donat l'execució de la instrucció prèvia ( ps ax | egrep ... )

http://www.tldp…#EXITSTATUSREF

Si la cadena s'ha trobat $? val 0 i pertant l'escriptori és Gnome.

Si la cadena no s'ha trobat $? val 1 i l'escriptori és KDE.

Funcionant !!!.
Moltes Gràcies !