Sistema de reserva de recursos

Booked Sheduler és una aplicaci'o web fàcil d'instal·lar i configurar en qualsevol sistema que compti amb un mòdul de servidor web Apache i MySQL que permet gestionar la reserva de tot tipus de recursos.
L'aplicació permet establir el tipus i el nom dels recursos i les frajes horàries de manera personalitzada. D'aquesta manera podem crear diferents tipus de recursos en funció de si són dispositius, espais , ..., i establir els horaris i dies que volem fer la reserva. Les reserves poden ser programades de manera recurrent o no. A més, les reserves queden blocades i cap altre usuari que no sigui el mateix que l'ha creat o de l'administrador té permís per modificar-les o cancel·lar-les. L'admnistrador també pot blocar njes horàries per tal que ningú les pugui reservar i d'aquesta manera aprofitar per fer manteniment d'equips o espais de treball.

És una bona solució amb la que ens oblidem de formularis excel i d'altres solucions que sovint són problemàtiques.

Podeu trobar tota la informació a https://www.boo…scheduler.com/

Joan Borràs Alsina
Tècnic de Manteniment Preventiu al Vallès Occidental
Hola Joan,

Moltes gràcies per la teva aportació.
Atentament,

Projecte Linkat