Programar tasques en Linkat 18.04 ( inici i tancada )

Bones,
actualment tinc certs problemes que volia solucionar. Per certes raons, necessito carregar unes ordres des de l'inici del sistema, això abans ho feia des del fitxer /etc/rc.local però aquest esquema ja no es fa servir en la versió 18.04, tot i creant el fitxer i donant els corresponents permisos. Com alternativa, faig que les ordres s'autoexecuten des del /etc/xdg/autostart, pèrò no m'interessa fer-ho quan s'inicie l'interficie gràfica sino abans.

Igualment, necessitaria crear una tasca que s'execute cada vegada que es tanqui la sessió, és a dir, tot el contrari de l'autostart. On ficaria aquesta ordre a nivell del sistema?

Gracies.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Hola,

Potser lo millor seria fer servir el systemd i crear un servei.

Crea un fitxer com aquest:

Code

vim /etc/systemd/system/start_and_stop.service


Afegeix el següent contingut modificant la ruta dels scripts que vols executar a l'arrencada i a l'aturada:

Code

[Unit]
Description=Run Scripts at Start and Stop

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=true
ExecStart=/home/john/.startup_commands  #your paths and filenames
ExecStop=/home/john/.shutdown_commands

[Install]
WantedBy=multi-user.target


Després et caldrà habilitar el servei

Code

systemctl enable start_and_stop


Espero que et funcionai.

Salut.

Projecte Linkat
En breu em fico a fer-ho, a mes, aquesta tasca es pot fer servir també per anteriors versions.
Moltes gracies!

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament
Bones, he estat fent proves, per systemctl no funciona el script de logout així que ho he intentat per runtime editant rc0.d i rc6.d, però això només afecta a l'aturada i el reinici.
També ho intento via lightdm:
[SeatDefaults]
greeter-hide-users=true
greeter-show-manual-login=true
session-cleanup-script=/opt/scripts/aturatasques
Però no sembla que funcione.
M'explico, la intenció de programar una tasca d'aturada ve donat pel controlador de l'activ, en concret l'activmgr i acitivrelay_ka, així que he fet un script per "matar-lo" cada vegada que tanque l'equip ja que es queden penjats.


Pel que fa a l'engegada, via systemctl ha funcionat a la primera.

Tècnic informàtc Preventiu per al Departament d'Ensenyament