Weeras i linkat 18.04

Hola!
He linkatitzat una instal·lació de ubutu 18.04 i sembla que tot rutlla prou bé.
Ara he intentat instal·lar els llibres weeras sense connexió i no ho aconsegueixo.
El Adobe AIR s'ha instal·lat (crec que correctament), però no és capaç de instal·lar la aplicació WeerasLinux.air , descarregada de https://app.weeras.com/download/linux/WeerasLinux.zip
El instalador de adobe acaba sempre amb l'error "Adobe AIR application could not be installed. Debian tools for creating deb packages (such as dpkg-deb or ar) were not found on the system."
El procediment funcionava en ubuntu 16.04, però ha deixat d'anar en el 18.04.

El maquinari que tinc és un ASUS E203NA, que no accepta el ubuntu 16.04 (maquinari bastant nou). La opció de instal·lar un 16.04 no és vàlida per mi.

Agraïria moltíssim un cop de mà, perquè a l'institut de la meva filla, la connexió wifi no funciona com hauria i es molt necessaria la instal·lació de weeras sense connexió.

Salutacions i gràcies.
Feu molt bona feina
Hola,

Sembla que el programa necessiti el paquet "dpkg-deb" o "ar" per continuar.

Fes anar la següent ordre:

Code

sudo apt update && sudo apt install binutils -y


A veure si et funciona ara.

Salut.

Projecte Linkat
Hola,
Gràcies per la resposta. No ha funcionat, sembla que ja estan intal·lades amb la versió més recent.
He llegit a algun lloc que algun comportament del "dpkg-deb" ha canviat en el 18.04 i afecta al ja molt vell Adobe Air 2.6.
En aquesta web sebla que els passa quelcom molt seblant instal·lant scratch...
https://diocesanos.es/blogs/equipotic/2017/09/15/instalacion-de-scratch-2-offline-con-adobe-air-en-ubuntu/
Intentaré adaptar l'script que proposen al paquet weeras.
moltes gràcies!!
Salut
Solucionat !!
Si algú necessita intal·lar els llibres de Weeras sobre un linkat 18.04 (ubuntu 18.04) i té problemes amb el Adobe Air, he adaptat un script que ho instal·la tot i se salta el problema que té AdobeAir a l'hora d'instal·lar fitxers .air sobre el nou Ubuntu 18.04

El script és una mica llarg, però no necessita intervenció de l'usuari
(cal crear un fitxer amb aquest contingut, donar-li permisos d'execiució i el llançar-lo)

Nota: el primer cop que es crida l'aplicació, tarda una mica, no desespereu. Adobe Air deu fer la seva feina...

Code

#!/bin/bash

if [ $EUID -ne 0 ]; then
   echo "Has de ser root!" 1>&2
   exit 1
fi

apt-get -y --purge remove adobeair
rm -rf /opt/adobe-air-sdk
rm /usr/share/applications/Scratch2.desktop

CHKBITS=`uname -m`
if [ $CHKBITS = "x86_64" ]; then
    apt-get update
    apt-get -y install libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libqt4-qt3support:i386 libgnome-keyring0:i386 libnss-mdns:i386 libnss3:i386
fi

ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0

wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRSDK.tbz2

mkdir /opt
mkdir /opt/adobe-air-sdk
tar jxf AdobeAIRSDK.tbz2 -C /opt/adobe-air-sdk
rm AdobeAIRSDK.tbz2

wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/adobe-air.tar.gz
tar xvf adobe-air.tar.gz -C /opt/adobe-air-sdk
chmod +x /opt/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air
rm adobe-air.tar.gz

mkdir /opt/adobe-air-sdk/Weeras
wget https://app.weeras.com/download/linux/WeerasLinux.zip
unzip -j WeerasLinux.zip WeerasLinux/WeerasLinux.air -d /opt/adobe-air-sdk/Weeras
rm WeerasLinux.zip

wget https://platform.weeras.com/img/logo.svg -P /opt/adobe-air-sdk/Weeras

cat << _EOF_ > /usr/share/applications/Weeras.desktop
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Exec=/opt/adobe-air-sdk/adobe-air/adobe-air /opt/adobe-air-sdk/Weeras/WeerasLinux.air
Icon=/opt/adobe-air-sdk/Weeras/logo.svg
Terminal=false
Name=Weeras
Comment=Llibres digitals
Categories=Application;Education;
MimeType=application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip
_EOF_
chmod +x /usr/share/applications/Weeras.desktop


Espero que serveixi , a mi m'ha fet perdre moltes hores!
Salut !
Hola,

En efecte, el problema no és tant de l'aplicació com de l'AdobeAIR. La instal·lació de l'AIR no és trivial. Encara no he provat el teu script ja que ja tenia instal·lat l'Adobe AIR.

De moment veig que Scratch 2.0 offline i Weeras fan servir AIR. Hi ha cap aplicació més que feu servir i que utilitzi AIR com a tecnologia?

Ho dic perquè podem mirar de fer un instal·lador per a l'Adobe AIR.


Joan de Gracia
Hola,
Que jo sàpiga amb AIR només utilitzen Scratch 2.0 offline i Weeras però no formo part del professorat (ni molt menys) i no ho sé del cert.
En tot cas, pel que veig de les meves filles, la disponibilitat dels llibres digitals en offline és important per la quantitat d'hores que hi dedica la canalla.
En alguns instituts la infraestructura de wifi no és la òptima i sempre hi ha uns quants alumnes que no poden connectar-se. Seria un problema no poder disposar de Weeras offline en el 18.04.... Si podeu fer-ne un instal·lador, segur que serà de molta utilitat
Salutacions !