Conectar ordinador MAC OS amb oridnador LINKAT 3

Hola .
Tinc un Mac os conecctat a un router wifi, i el Linkat en un PC amb una targeta usb Wifi.

Com podria conectar-los per compartir carpetes.
Al MAC sé que se li pot donar persmissos per donar pas a determinades carpetes.
Però , primer de tot com els conecto.
Hola,

Si els dos ordinadors es troben en la mateixa xarxa i en el mateix rang d'IP, ja podria haver comunicació.

Primer comprova que es vegin fent ping en un dels ordinadors contra la IP de l'altra màquina.

Des de Linkat obre el nautilus (explorador de fitxers) i a ubicació escrius la IP del MAC, haurien de sortir les carpetes compartides que té el MAC.

Com que el MAC és un sistema UNIX, també es pot realitzar comunicació per SSH o SCP. SCP (Secure copy) és una eina per transferir fitxers entre ordinadors de forma segura. Es pot realitzar per línia de comandes o fent servir programes com el GFTP i seleccionant SSH2 com a medi de comunicació.

Salut.

Projecte Linkat