LDAP Account Manager

Estic intentant fer una alta massiva d'usuaris al servidor Linkat amb l'aplicatiu "LDAP Account Manager" (que s'explica al curs D83) i em dóna el següent error:

sambaSamAccount_domain

LAM no ha pogut trobar un domini amb aquest nom!


Jo he posat intracentre en aquest paràmetre, però pel que es veu no està bé. Què haig de posar?

Gràcies

Mario Rico