servidor windows + servidor linkat

Al meu centre està funcionant un servidor Windows Server. Jo he preparat un servidor Linkat (hi tinc alguns clients de centre treballant amb aquest servidor) però estan a la mateixa xarxa 192.168.0.x

Hi ha algun problema, o poden conviure tots dos servidors? Si els dos servidors tenen activat el servei DHCP, hi haurà algun conflicte?

(El servidor Linkat és per fer proves, en previsió de substituir al de Windows si el centre ho considera convenient)

Mario
Hola Mario,

No hi ha cap problema a l'hora de tenir dos servidors en marxa dins de la mateixa xarxa. Ara bé, hem de tenir en compte que serveis com ara: dhcp o samba (m'imagino que tindràs windows com a PDC) sí que poden entrar en conflicte.

Dins del mateix segment de xarxa no és recomanable disposar de dos servidors de DHCP per la qual cosa podries mirar d'anar migrant el servei dhcp de windows a Linkat. La configuració del dhcp en Linkat es fa de forma senzilla a través del YaST ja que el servei DHCP disposa d'un mòdul de configuració.

Pel que fa el PDC, la configuració del servidor Linkat habilita el servei de Samba però NO en modalitat de PDC per la qual cosa no hauries de tenir conflictes dins de la xarxa (hem de tenir en compte que el nom NetBIOS dels dos ordinadors han de ser diferents).

Bé, esperem doncs que puguis posar en marxa el servidor Linkat i que acabis fent la migració del servidor Windows al servidor Linkat.


Joan de Gracia