Linkat 2 com a PDC

Hola,

Hem canviat els servidor LINKAT 1 que teniem pel nou servidor amb LINKAT 2.

Com ja teniem un munt d'usuaris donats d'alta i moltes màquines afegides al domini intracentre varem exportar els usuaris LDAP del servidor vell al nou.

Després de fer la importació els usuaris poden seguir iniciant sessió des de les màquines windows que ja estaven donades d'alta.

El problema el tenim quan volem afegir noves màquines amb windows XP al domini.
Els primer DNS a les màquines és el del servidor LINKAT 2.

Quan fem les passes per afegir les màquines al domini primer ens demana el nom d'usuari i contrasenya. Hi posem root amb la contrasenya del root del servidor i al cap d'una estona apareix el missatge:

"El dominio intracentre no existe o no se puede establecer conexión con él" (mes o menys).

Fa dies que i estem donant voltes però no trobem la solució.

Teniu alguna idea d com solucionar el problema?

Gràcies,

Joan LLoret
Hola,

et passo uns enllaços de configuració de SAMBA com PDC:

Màquines Windows:
http://us1.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ClientConfig.html#id2577383

Servidor Samba:
http://us1.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/domain-member.html#id2571102

A veure si et serveix.

Salut.

Projecte Linkat
Hola de nou,

Com que des des màquines amb Windows XPpro puc fer totes les passes per afegir-les al domini fins que després de posar el nom d'usuari i contrasenya de l'usuari amb permisos per afegir-les al domini (root i contrasenya del root al servidor) primer he repassat el tema de la configuració de SAMBA i no hi se veure res "estrany".

Escric aqui el contignut de smb.conf per si hi podeu veure el motiu que fa que no es puguin donar d'alta noves màquines al domini.

# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
# samba-doc package is installed.
# Date: 2005-06-28
[global]
workgroup = intracentre
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
# printer admin = @ntadmin, root, administrator
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon script = %G.bat
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = Z:
security = user
ldap admin dn = cn=Administrator,dc=intracentre
ldap suffix = dc=intracentre
domain logons = Yes
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap machine suffix = ou=Computers
local master = Yes
passdb backend = ldapsam:ldap://localhost smbpasswd
wins support = Yes
preferred master = Yes
ldap group suffix = ou=group
ldap user suffix = ou=people
idmap backend = ldap:ldap://localhost
netbios name = servidor
usershare allow guests = No
add machine script = /sbin/yast /usr/share/YaST2/data/add_machine.ycp %m$
domain master = Yes
os level = 65
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
browseable = no
read only = No
inherit acls = Yes
guest ok = no
printable = no
[profiles]
comment = Network Profiles Service
path = %H
read only = No
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
browseable = no
guest ok = no
printable = no
[users]
comment = All users
path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/
browseable = no
guest ok = no
printable = no
[groups]
comment = All groups
path = /home/groups
read only = No
inherit acls = Yes
browseable = no
guest ok = no
printable = no
[programari]
comment = Programari
path = /srv/exports/S
read only = yes
browseable = yes
guest ok = yes
printable = no
[treball]
comment = Treball
path = /srv/exports/T
read only = no
force group = nogroup
force user = nobody
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
printable = no
write ok = true
force create mode = 777
force directory mode = 777
[professorat]
comment = Professorat
path = /srv/exports/P
read only = no
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = no
printable = no
write ok = true
force create mode = 775

[netlogon]
comment = Scripts d'inici de sessió
inherit acls = Yes
path = /var/lib/samba/netlogon
read only = Yes
write list = root


Gràcies,

Joan Lloret