Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

connexions de xara  Final

 • Hola,
  vull fer un script que s'executi cada vegada que un usuari inicia la seva sessió i un altre que s'executi quan acaba la sessió, però no se on s'ha de posar.
  Aquests scripts han de montar i desmontar respectivament unes carpetes exportades utilizant NFS
  He buscat per internet però les informacions que trobo o bé son contradictòries o bé no em funcionen.
  Algú sap com es fa.
  Gràcies.
 • Vagi per endavant que això és una aproximació "cutre" al que tu vols fer.

  Pots emprar les possibilitats que ofereix el GDM seguint la idea del model de "kiosk" que proposa en Joan de Gracia a http://linkat.x…sg3119#msg3119

  És a dir si donem un cop d'ull al rpm del GnomeDisplayManager hi trobem entre d'altres fitxers els següents ...

  alumne1@linkat-kl7g:~> rpm -ql gdm | grep Session
  /etc/opt/gnome/gdm/PostSession
  /etc/opt/gnome/gdm/PostSession/Default
  /etc/opt/gnome/gdm/PreSession
  /etc/opt/gnome/gdm/PreSession/Default
  /opt/gnome/share/gdm/BuiltInSessions
  /opt/gnome/share/gdm/BuiltInSessions/default.desktop

  Editem /etc/opt/gnome/gdm/PreSession/Default i afegim quelcom semblant a

  mkdir -p  $HOME/prova_nfs
  chown $USER  $HOME/prova_nfs
  mount -t nfs servidor.intracentre:/opt/prova $HOME/prova_nfs

  abans del exit 0

  Ara editem /etc/opt/gnome/gdm/PostSession/Default i el deixem com

  #!/bin/sh
  umount -f  $HOME/prova_nfs
  exec /etc/X11/xdm/Xreset


  Finalment de banda del servidor hauriem d'afegir com a root una entrada tipus

  /opt/prova 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,root_squash,sync)

  alumne1@linkat-kl7g:~> ssh usuari@servidor.intracentre
  The authenticity of host 'servidor.intracentre (192.168.0.201)' can't be established.
  RSA key fingerprint is 6b:2e:fb:33:26:86:d7:10:05:5e:11:15:dd:2f:db:b5.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added 'servidor.intracentre,192.168.0.201' (RSA) to the list of known hosts.
  Password:
  Last login: Mon Jan 28 21:34:53 2008
  usuari@servidor:~> cat /etc/exports
  /home/  *(rw,root_squash,sync)
  /srv/exports/P *(rw,root_squash,sync)
  /srv/exports/S *(rw,root_squash,sync)

  /srv/kiwi-ltsp-nfs    192.168.0.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,async,no_subtree_check)

  /var/opt/ltsp/swapfiles 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async,no_subtree_check)

  /opt/prova 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,root_squash,sync)

  I activar la exportació del directori /opt/prova amb

  usuari@servidor:~> su -
  Password:
  servidor:~ # exportfs -ra
  servidor:~ # exportfs
  /var/opt/ltsp/swapfiles
                  192.168.0.0/255.255.255.0
  /srv/kiwi-ltsp-nfs
                  192.168.0.0/255.255.255.0
  /srv/exports/P  <world>
  /srv/exports/S  <world> 
  /opt/prova     
                  192.168.0.0/255.255.255.0
  /home          <world>


  Ara si creem un fitxer de prova al servidor a /opt/prova/test i fem un "relogin" via GDM veurem que efectivament aquest està accessible a $HOME/prova_nfs

  alumne1@linkat-kl7g:~> mount
  /dev/hda2 on / type ext3 (rw,acl,user_xattr)
  proc on /proc type proc (rw)
  sysfs on /sys type sysfs (rw)
  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
  udev on /dev type tmpfs (rw)
  devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
  automount(pid2292) on /home type autofs (rw,fd=4,pgrp=2292,minproto=2,maxproto=4)
  automount(pid2299) on /mnt/samba type autofs (rw,fd=4,pgrp=2299,minproto=2,maxproto=4)
  automount(pid2297) on /mnt/nfs type autofs (rw,fd=4,pgrp=2297,minproto=2,maxproto=4)
  /dev/hdc on /media/LINKAT_2 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,utf8,uid=1001)
  servidor.intracentre:/home/alumne1 on /home/alumne1 type nfs (rw,hard,intr,addr=192.168.0.201)

  servidor.intracentre:/opt/prova on /home/alumne1/prova_nfs type nfs (rw,addr=192.168.0.201)

  servidor:~ # cat /opt/prova/test
  Hola bu ...

  servidor:~ # exit
  logout

  usuari@servidor:~> exit
  logout
  Connection to servidor.intracentre closed.

  alumne1@linkat-kl7g:~> cat prova_nfs/test
  Hola bu ...


  Segurament caldria afinar el tema permisos però en principi funciona ...

  Ja diràs ...
 • Pel que veig quan s'executa /etc/opt/gnome/gdm/PreSession/Default l'autofs encara no ha muntat els $HOME dels usuaris de manera que amb la proposta que et feia no es creen els directoris $HOME/prova_nfs, els pots afegir a ma o bé automatitzar-ho personalitzant el directori /etc/skel que empris.

  En quant als permisos una proposta senzilla seria alguna cosa com:

  servidor:~ # chmod 4775 /opt/prova
  servidor:~ # chown root.users /opt/prova

  De tal manera que dos usuaris ldap diferents pertanyent al grup users podrien escriure-hi i la cosa quedaria com:

  servidor:~ # ls -la /opt/prova
  total 16
  drwsrwxr-x 2 root    users 4096 2008-01-28 23:50 .
  drwxr-xr-x 5 root    root  4096 2008-01-28 21:55 ..
  -rw-r--r-- 1 alumne2 users  27 2008-01-28 23:50 prova2.txt
  -rw-r--r-- 1 alumne1 users  24 2008-01-28 23:40 prova.txt

  Sort ;-)
 • Hola,
  gràcies per la ràpida resposta, de totes maneres, això s'ha de pair, ja os explicaré !
 • Funciona!!!

  Lluís, no sé si es una solució "cutre" però sí és efectiva. Desprès d'un parell de probes ha funcionat molt bé, com que ja tenia fetes les exportacions des de el servidor, ha sigut bastant ràpid.
  Només hi ha hagut una cosa estranya, al iniciar la sessió a l'estació client m'ha donat un missatge de que l'arxiu ".dmrc" (o una cosa per l'estil, ara no recordo) no tenia els permisos adequats, l'he mirat despés al home del usuari i sí els tenia ..., però ha carregat sense problemes.
  Ara queda afinar l'escript per tal que les connexions siguin les adequades a cada usuari, però ja sé el camí.

  Moltes gràcies.
  Ernesto
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.