Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Ajuda per instal.lar drivers Linux per tarja Realtek RTL8169/8100  Final

 • Hola!
  He trobat uns drivers per Linux d'aquesta tarja. És un .tgz que, un cop descomprimit, cconté els fitxers Readme, Makefile, Makefile_linux24x, r1000_ioctl.c, r1000.h, i r1000_n.c.
  El fitxer Readme diu:
  --------------------------------------------------------------------------------
    If you are running the target kernel, then you should be
    able to do :

  make clean modules (as root or with sudo)
  make install
  depmod -a
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Al teclejar "make clean modules" com a root, obtinc un error:
  ----------------------------------------------------------------------------------
  linkat1:~/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1 # make clean modules
  make -C src/ clean
  make[1]: Entering directory `/root/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1/src'
  rm -f *.o *.ko *~ core* .dep* .*.d .*.cmd *.mod.c *.a *.s .*.flags
  make[1]: Leaving directory `/root/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1/src'
  make -C src/ modules
  make[1]: Entering directory `/root/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1/src'
  make -C /lib/modules/2.6.5-7.244-smp/build SUBDIRS=/root/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1/src modules
  make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.244-obj/i386/smp'
  make[2]: *** No rule to make target `modules'.  Stop.
  make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.244-obj/i386/smp'
  make[1]: *** [modules] Error 2
  make[1]: Leaving directory `/root/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1/src'
  make: *** [modules] Error 2
  linkat1:~/Desktop/r1000/r1000_v1.05Beta1 #
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Podrieu si us plau explicar-me com ho haig de fer?
  Gràcies per endavant!
 • Si la tarja és la que dius ??? en principi està suportada, almenys el mòdul r8169 està disponible de sèrie.

  usuari0@servidor:~> cat /lib/modules/2.6.5-7.244-default/modules.dep | grep r81 /lib/modules/2.6.5-7.244-default/kernel/drivers/net/r8169.ko:

  usuari0@servidor:~> su -
  Password:
  servidor:~ # modprobe r8169
  servidor:~ # lsmod | grep r81
  r8169                  15748  0

  Ja diràs ...
 • Hola,

  Efectivament tant la Realtek a 1 Gbps com la Intel a la mateixa velocitat estan suportades amb Linkat 1.1.

  Ara bé, això no implica que no es puguin compilar els drivers per a un altre tipus de tarja de xarxa.

  Joan de Gracia
 • Sí, però no la detecta.
  Intento executar
  make clean modules  (as root or with sudo)
    make install
    depmod -a
  i obtinc Error2 (veure pantalla anterior). Què puc fer?
 • Hola,

  Doncs sembla que si el problema no se soluciona així et recomanaria que:

  1- Li passis el problema de hardware al teu tècnic de t-systems.
  2- Si veus que no se'n surt, li comuniques que ho escali. t-systems té en el seu protocol que els tècnics de camp passin a un altre tècnic especialista el problema. Si aquest tècnic especialista no se'n surt ho passa a ITSCAT. És a dir, en aquest cas la solució final te l'hem de donar.

  Si el teu tècnic està al cas del problema i NO ho ha escalat és quelcom de molt greu ja que ha de passar la incidència.

  Ja em diràs quelcom. Jo estic al cas i valdria la pena que, per a més informació, em diguessis de quin centre ets per estar al cas i moure els fils pertinents.

  Gràcies per tot.


  Joan de Gracia
 • Tens instal·lat els paquets necessaris per compilar? el gcc, automake...

  jo he tingut que comentar unes linies del fitxer Makefile per que funcioni, però no era aquest error que et surt a tu.

  Comprova que tinguis els paquets instal·lats i torna a fer el "make clean modules"

  Salut,
  Pablo.
 • Gràcies, Pablo, tenies raó, em faltava algun programa o llibreria per compilar, o bé no era de la versió correcta.

  Reescric el procés complet com a resum per si algú altre s'encalla i pot servir-li per alguna cosa:

  a) He reinstal.lat gcc, make, autoconf, automake, libtool, cvs i gdb amb Red Carpet amb el DVD de la Linkat 1.1
  b) He entrat com a root i he descomprimit a l'escriptori el fitxer r1000_v1.05Beta1.tgz suministrat pel fabricant (Realtek)
  c) Al descomprimir-lo s'ha creat un directori  r1000_v1.05Beta1  que conté el fitxer Makefile i lel directori /src amb els mòduls.c, etc.
  d) He entrat dins del directori 1000_v1.05Beta1 i he executat simplement

  make clean modules
  make install
  depmod -a

  No m'ha donat cap missatge d'error, sense més he reiniciat, i ja m'ha detectat la xarxa a l'engegar.

  Gràcies una altra vegada!

  Xavver de Pedro
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.