Benvingudes i benvinguts al portal Linkat

La Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ha iniciat i ofereix el Departament d'Educació a la comunitat educativa. Es tracta d'un projecte de programari lliure que permet als centres educatius, però també a tota la societat, tenir accés de forma legal, gratuïta i amb suport tècnic professional, a un conjunt molt ampli d'aplicacions: educatives, d'ofimàtica, d'Internet, multimèdia...

Problemes per compartir carpetes des de servidor Linkat  Final

 • Estic configurant un servidor Linkat3 per poder substituir un servidor windows server.
  He configurat les unitats compartides a través de Samba per, de moment, poder-m'hi connectar des dels equips Windows XP i Win7. La configuració actual de smb.conf és:

  Code

  # smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
  # version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
  # samba-doc package is installed.
  # Date: 2005-06-28
  [global]
      workgroup = intracentre
      printing = cups
      printcap name = cups
      printcap cache time = 750
      cups options = raw
  #   printer admin = @ntadmin, root, administrator
      map to guest = Bad User
      include = /etc/samba/dhcp.conf
      logon path = \%L\profiles\.msprofile
      logon home = \%L\%U\.9xprofile
      logon drive = P:
      security = user
      encrypt passwords = yes
      ldap admin dn = cn=Administrator,dc=intracentre
      ldap suffix = dc=intracentre
      domain logons = No
      ldap idmap suffix = ou=Idmap
      ldap machine suffix = ou=Machines
      local master = yes
      passdb backend = ldapsam:ldap://localhost
      wins support = Yes
      add machine script = /usr/sbin/useradd  -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
      preferred master = auto
      ldap group suffix = ou=group
      ldap user suffix = ou=people
      idmap backend = ldap:ldap://127.0.0.1
      netbios name = servidor
  [homes]
      comment = Home Directories
      valid users = %S, %D%w%S
      browseable = No
      read only = No
      inherit acls = Yes
      guest ok = no
      printable = no
  [profiles]
      comment = Network Profiles Service
      path = %H
      read only = No
      store dos attributes = Yes
      create mask = 0600
      directory mask = 0700
      browseable = no
      guest ok = no
      printable = no
  [users]
      comment = All users
      path = /home
      read only = No
      inherit acls = Yes
      veto files = /aquota.user/groups/shares/
      browseable = No
      guest ok = No
      printable = No
  [groups]
      comment = All groups
      path = /home/groups
      read only = No
      inherit acls = Yes
      browseable = No
      guest ok = No
      printable = No
  [programari]
      comment = Programari
      path = /srv/exports/S
      read only = Yes
      browseable = Yes
      guest ok = Yes
      printable = No
      valid users= administrador, root, super, direccio, secretaria,
  [treball]
      comment = Treball
      path = /srv/exports/T
      read only = No
      force group = nogroup
      force user = nobody
      writeable = Yes
      browseable = Yes
      guest ok = Yes
      printable = No
      write ok = true
      force create mode = 777
      force directory mode = 777
  [professorat]
      comment = Professorat
      path = /srv/exports/P
      read only = No
      writeable = Yes
      browseable = Yes
      guest ok = No
      printable = no
      write ok = true
      force create mode = 775
      valid users= administrador, root, super, direccio, secretaria, prof

  [u]
      comment = U
      inherit acls = Yes
      path = /srv/exports/U
      read only = No
      writeable = Yes
      browseable = Yes
      guest ok = No
      printable = no
      write ok = true
      force create mode = 775
      valid users= administrador, root, super, direccio, secretaria, profcfgs, alumnecfgs

  [q]
      comment = Q
      inherit acls = Yes
      path = /srv/exports/Q
      read only = No
      writeable = Yes
      browseable = Yes
      guest ok = No
      printable = no
      write ok = true
      force create mode = 775
      valid users= administrador, root, super, direccio
  [gestio]
     comment = Gestio
     path = /srv/exports/G
     read only = No
     writeable = Yes
     browseable = Yes
     guest ok = No
     printable = no
     write ok = true
     force create mode = 664
     force directory mode = 775
     create mask = 664
  # Non-browseable aliases for mixed environments compatibility
  [S]
     comment = Programari
     path = /srv/exports/S
     read only = Yes
     browseable = No
     guest ok = Yes
     printable = No
     force create mode = 664
     force directory mode = 775
  [T]
     comment = Treball
     path = /srv/exports/T
     read only = No
     force group = nogroup
     force user = nobody
     writeable = Yes
     browseable = No
     guest ok = Yes
     printable = No
     write ok = true
     force create mode = 666
     force directory mode = 777
  [P]
     comment = Professorat
     path = /srv/exports/P
     read only = No
     writeable = Yes
     browseable = No
     guest ok = No
     printable = no
     write ok = true
     force create mode = 664
     force directory mode = 775
  [G]
     comment = Gestio
     path = /srv/exports/G
     read only = No
     writeable = Yes
     browseable = No
     guest ok = No
     printable = no
     write ok = true
     force create mode = 664
     force directory mode = 775
     create mask = 664


  He actualitzat el samba i la llibreria libtalloc1 (que és una dependència que no està ben relacionada perquè no la demana si actualitzes però fa que no funcioni samba) i de moment només puc accedir a "treball".
  Des del portàtil client, quan em demana usuari i contrassenya li poso la de prof i la de root i no hi ha manera, en canvi amb treball sí que em deixa sense demanar-me'n cap (suposo que és pel tema "guest")

  Els permisos de les carpetes els he anat "obrint" dins que a la P li he ficat un 777 per descartar problemes d'aquest estil:

  Code

  servidor:/srv/exports # ls -la
  total 32
  dr-xr-xr-x   8 root     root           4096 31 mar 11:31 .
  drwxr-xr-x   6 root     root           4096 10 feb 01:57 ..
  drwsrws---+  2 root     Administradors 4096 31 mar 11:31 G
  [b]drwsrwsrwx+ 15 root     Professorat    4096 17 mar 22:07 P[/b]
  drwxr-xr-x   2 root     root           4096 17 mar 21:41 Q
  drwsrwsr-x+  3 root     Administradors 4096 10 feb 01:57 S
  drwxrwxrwx+  2 nobody   Administradors 4096 31 mar 11:46 T
  drwxrwx---   2 profcfgs cfgs           4096 17 mar 21:14 U


  No acabo de veure on és el problema.

  També he provat amb linkat d'afegir els paràmetres al gdm i al pam_mount i arrencant amb un usuari amb la mateixa contrassenya tampoc hi ha hagut manera.
  He estat mirant la wiki aviam si trobava alguna solució i els fòrums també però no he estat capaç.

  Salutacions,

  Albert S.
 • Acabo de veure, que a més, m'ha eliminat les línies de "valid users= root, administracio, prof"... però això no sé si ho ha fet l'actualització el fet de tocar l'arxiu i després obrir l'assistent GUI.

  Salut
 • De moment he pogut entrar amb l'usuari prof. Em faltava anar Usuaris i Grups i un per un activar el Connector del Samba. Després de fer-ho he pogut entrar a P.
  Igualment amb un usuari d'un departament segueixo sense poder entrar, quan en principi la carpeta és 777 i ara ja no "discrimina" per usuari a no ser que el "force directory mode" hi tingui alguna cosa a veure.
  Bé ja direu.

  Salut
 • 0 usuaris

Aquesta llista mostra els usuaris actius durant els darrers 20 minuts.