linkat2+ intraweb + apache ssh

tenim la intraweb funcionant localment en el servidor linkat del centre. Per donar sortida a  l'exterior de la intraweb cal obrir el port 80 i direccionar-lo a la ip del servidor ?  amb aquest pas ja n'hi hauria d'haver prou per veure la web des de fora ?

jordi maymí
Hola,

En principi hauria de ser suficient. No cal fer res més.

Salut,
Pablo.