tarjes xarxa i clonacions.

veig que a /etc/sysconfig/network les ethernets s'identifiquen amb la mac.

la meva pregunta es si es té present en el proces de les clonacions que no tinguem que canviar
les mac de cada tarja de xarxa de maquina clonada per poder-la fer servir. (com ja va passar amb la linkat1)

Hola,

En Linkat2 s'hauran de canviar el nom dels fitxers ifcfg-eth-MAC per ifcfg-eth0 (eth1, etc.)

A més, hi ha un altre canvi. S'ha de comprovar que el fitxer (/etc/fstab) contingui la relació de punts de muntatge de la forma /dev/sdax i no per l'etiqueta del disc.

Per exemple, en el meu cas tinc dins del fitxer /etc/fstab la línia:

/dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MK8007GAH_16BE5338S-part7 /                    ext3      acl,user_xattr        1 1

Si vull preparar la màquina per clonar-la, caldrà modificar aquesta linia per:

/dev/sda7 /                    ext3      acl,user_xattr        1 1

Al final de l'etiqueta del disc apareix -part7 indicant que es tracta de la 7a partició del disc SATA. No obstant, en el moment d'instal·lar la Linkat es pot triar el mètode per anomenar les particions.


Joan de Gracia