IMPRIMIR des dels clients

He conectat una impresora al servidor (HP LasserJet 6L al port paral·lel). La detecta pero no impriimeix. He canviat el tipus de port a la BIOS i ho he aconseguit.
He intentat imprimir des dels clients, pero res de res.
Es possible fer-ho?
En cas afirmatiu; Que cal fer? Com s'ha de fer?
Gràcies