ltsp vmware

Seria possible deixar la imatge de VMWARE de la Linkat ltsp en format comprimit? Així seria molt més senzill baixar-la.
Xavier,

Sí que és possible, ara bé el format comprimit que havia pensat era el 7z de l'aplicatiu 7zip (http://www.7-zip.org/).

Em dieu alguna cosa.

Joan de Gracia
A mi i als meus alumnes ja ens està bé.