LAMP. Error 2002

HOla,
Estava intentant muntar LAMP en el servidor (Capítol 9).
Ho faig des del servidor. I al intentar canviar modificar el password de l'usuari root, surt el següent error.
Alguna suggerencia. Gràcies.

Xavier
Hola Xavier:
He vist que tu has posat:
mysql -uroot -p07moodle

prova a ficar:
mysql -u root -p07moodle

entre -u i root ha d'haver un espai, entre -p i el password no!.

Tot i això, recordo que no feia falta canviar aquest password, ja que en la instal·lació per defecte de la Linkat, com a servidor, fa anar el password "linkat" per al mysql.

Salutacions.
Artur.

Potser el problema radica en que l'usuari amb que corre el mysql no pot llegir el fitxer canvia_clau , aparentment el server no arrenca ( ended ) i llavors no autentifica rés, em sembla que el normal és -uusuari -ppassword tot i que probablement també funcioni com indiques.

Vinga ...
Hola lgras.
Doncs si, tens raó, no es aixó, ho he provat ara, i si entre -u i usuari no hi ha un espai també funciona l'entrada al client del mysql, tal com dius.
Tot i això mirant més bé el missatge, entenc que el que passa es que el servidor mysql esta aturat (mysql ended), es a dir, el servidor solament s'ha engegat per executar el codi SQL i s'ha aturat d'immediat.
Caldria fer:
/etc/init.d/mysql start

i després:
mysql -u root -p07moodle
Hola Xavier.
Efectivamente yo también me he estado peleando con esto y al final es un problema de permisos que no puede leer el fichero canvi_clau. Como dicen en algun mensaje si lo pones en /tmp/ por ejemplo repites el proceso y funcionará
yo lo acabo de porbar y va.

servidor:~/Desktop # mysqld_safe --init-file=/tmp/canvi_clau &

David