ltsp los clientes no encuentran al servidor

Acabo de instalar en el servidor, paso a paso siguiendo la documentación del curso, el ltsp y resulta que a la hora de arrancar los clientes, estos no encuentran al servidor y acaban arrancando del disco duro que es la segunda opcion. Pero la sorpresa es que entonces miro la ip que tienen y si que es una de las que le ha dado el servidor. Luego es de suponer que se encuentran. ¿Hay alguna manera de monotorizar el proceso?. ¿Por donde le puedo meter mano y buscar algun error?
Gracias
David
Hola David,

El problema que exposes és molt típic quan es configura el servei LTSP. De fet el terminal troba el servidor DHCP (per això li assigna una IP) però no és capaç de trobar el servidor TFTP. Hi ha tre causes que motiven aquest problema, una és que el servei no estigui activat, és a dir que el servei xinetd, a través del qual treballa, TFTP no arrenqui en el moment d'arrencar la màquina, un altre motiu pot ser que el servei TFTP estigui deshabilitat o bé que el path o la via d'accés al kernel de Linux estigui malament.

Pel que fa la primera possibilitat, pots mirar si el servei xinetd està en funcionament i arrenca en el runlevel 5 executant la comanda:

chkconfig xinetd

si t'apareix el missatge:

xinetd on

voldrà dir que arrenca el servei quan arrenca la màquina

I si vols mirar si el servei es troba en marxa, pots executar la comanda:

rcxinetd status

Pel que fa la possibilitat que el servei tftp estigui deshabilitat has de mirar (ho pots fer amb la comanda less) l'arxiu:

/etc/xinetd.d/tftp

TFTP:

La configuració del servei tftp es troba a:

/etc/xinet.d/tftp

El contingut d’aquest arxiu s’ha de modificar tal i com es mostra a continuació:

service tftp
{
        socket_type            = dgram
        protocol                = udp
        wait                    = yes
        user                    = root
        server                  = /usr/sbin/in.tftpd
        server_args            =  /tftpboot
        disable                = no
}

Aquí és important fixar-se en la línia: disable = no (que habilitaria el servei a través de tftp) i la línia:

        server_args            =  /tftpboot

Aquesta línia pot contenir un argument -s que s'ha de saber interpretar.

Si la directiva:

        server_args            =  /tftpboot

t'apareix a l'arxiu tftp, llavors la configuració de l'arxiu dhcpd.conf hauria de ser:

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient" {
    filename "/tftpboot/lts/2.6.16.1-ltsp-2/pxelinux.0";
  }
  else  {
    filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.6.16.1-ltsp-2";
  }
}


I si la línia:

        server_args            =  -s /tftpboot

Llavors les línies de l'arxiu dhcpd.conf quedarien així:

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient" {
    filename "/lts/2.6.16.1-ltsp-2/pxelinux.0";
  }
  else  {
    filename "/lts/vmlinuz-2.6.16.1-ltsp-2";
  }
}


Com podràs veure el paràmetre -s fa referència al directori arrel del servei tftp. Si el servei es configura amb aquest paràmetre, qualsevol referència als arxius es fa tenint en compte que el directori arrel /tftpboot

I finalment, s'ha de tenir present que la versió del nucli sigui l'adient ja que sinó el thin client tampoc podrà arrencar.JdG
Gracias Joan.

Efectivamente en fichero de configuración de tftp tiene el parametro -s en

server_args            =  -s /tftpboot

y ahora el fichero dhcpd.conf está así

    if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient" {
        filename "/lts/2.6.17.8-ltsp-1/pxelinux.0";
    }else{
        filename "/lts/vmlinuz-2.6.17.8-ltsp-1";
    }
}

Cosa que antes tenia el /tftpboot delante de los /lts de los filename
pero en la versión anterior no se como estaba el server_args del fichero del  tftp ya que he vuelto ha hacerlo todo y es cuando he notado el cambio en el fichero dhcpd.conf.

el nuevo exports queda así

/opt/ltsp-4.2            192.168.8.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,sync)
/var/opt/ltsp/swapfiles  192.168.8.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

pero tampoco funciona porque dice que no puede montar por nfs el /opt/lstp/i386

entonces he añadido la linea al fichero /etc/exports

/opt/ltsp            192.168.8.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,sync)
/opt/ltsp-4.2            192.168.8.0/255.255.255.0(ro,no_root_squash,sync)
/var/opt/ltsp/swapfiles  192.168.8.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

y ya funciona, concretamente este mensaje te lo estoy enviando desde el cliente. Que al funcionar he probado de navegar y me he encontrado con tu mensaje.

Ahora cada vez que tocaba el /etc/exports intentaba reinicializarlo de la manera estandar
/etc/inid.d/nfs restart
y no habia manera, tenia que reiniciar la máquina. ¿Alguna sugerencia sobre esto?

Ahora que funcionan esta tarde lo probaré, ya que el servidor es un portátil, con mas máquinas, 5 o 6 a ver si aguanta.

Gracias
David