Tarja gràfica desconfigurada

En un dels ordinadors del curset van descofigurar la tarja gràfica i ara només es pot entrar a nivell 3. La configuració crec es guarda a /etc/X11/XF86config. Les preguntes són:

-Si agafo el fitxer d'un altre ordinador igual i el substitueixo funcionarà?
-Com es pot reiniciar el sistema gràfic per després fer un init 5?
-Si agafo el fitxer d'un altre ordinador igual i el substitueixo funcionarà?
Sí.
-Com es pot reiniciar el sistema gràfic per després fer un init 5?
http://linkat.xtec.net/portal/content/view/97/112/